Zemljišča občinskih cest – Obvestilo in opozorilo

Občina Cerkno je bila v zadnjih dneh obveščena, da lastniki zemljišč, po katerih potekajo kategorizirane občinske ceste, na dom prejemajo listine podjetja iz Ljubljane (ki se ukvarja z geodetskimi in nepremičninskimi storitvami), s katerimi imenovano podjetje želi prevzeti zastopanje lastnikov zemljišč v postopkih pridobitve odškodnine za zemljišča, kjer potekajo ceste.

Občina Cerkno v zadnjih letih pospešeno ureja pogodbena razmerja z lastniki zemljišč, po katerih potekajo občinske ceste, zato ne vidimo nobene potrebe po  tem, da bi lastniki zemljišč vstopali v pooblastilna razmerja po ponudbi podjetja. Občina Cerkno zemljišča po katerih potekajo ceste odkupuje po cenitvah, ki jih izdelajo pooblaščeni cenilci oz. po metodi določanja vrednosti nepremičnin glede na vrednost že odkupljenih primerljivih zemljišč. Za odkupe zemljišč vključenih v cestno telo smo v letu 2023 plačali 61.712 €, ter 3.164 € za odškodnine.

Občina Cerkno lastnike opozarja, da morajo biti še posebej pozorni na določbe, ki jih podjetje v drobnem tisku daje v podpis.

Na podlagi vsega navedenega lastnike zemljišč, po katerih potekajo kategorizirane občinske ceste, naprošamo, da skrbno razmislijo o ponudbi podjetja oz. jim močno odsvetujemo, da z njimi sklenejo kakršenkoli dogovor o zastopanju.