Začasno zaustavljen prevzem kosovnih odpadkov

Komunala Idrija obvešča, da je zaradi težav pri obdelavi kosovnih odpadkov, ki trenutno pestijo Regijski center za ravnanje z odpadki Ljubljana, primorana zaustaviti prevzemanje kosovnih odpadkov. Trajanje omejitve prevzema je predvidevano do 15. oktobra 2023.

V tem obdobju prevzem kosovnih odpadkov v Zbirnih centrih Ljubevč in Cerkno ne bo mogoč. Vse dogovorjene storitve odvoza pa bodo potekale nemoteno in brez sprememb.