Obvestilo o odpremljenih odločbah o odmeri davka od premoženja za leto 2023

Obveščamo vas, da so bile v četrtek 28.09.2023 odpremljene odločbe o odmeri davka od premoženja za leto 2023.

Obveznost iz naslova PREMOŽENJA, v primeru, ko se slednja poravna v dveh obrokih, zapade v plačilo na sledeči način:

  1. obrok: 13.11.2023
  2. obrok: 12.01.2024

Obveznost iz naslova PREMOŽENJA, v primeru, ko se slednja poravna v štirih obrokih, zapade v plačilo na sledeči način:

  1. obrok: 13.11.2023
  2. obrok: 13.12.2023
  3. obrok: 12.01.2024
  4. obrok: 12.02.2024