Obnovitvena dela – VH Zgornje Ravne

admin Obvestila, Vodooskrba

Uporabnike priključene na vodovod Zgornje Ravne obveščamo, da se v vodohranu predvidoma do začetka meseca oktobra 2020 izvajajo obnovitvena dela. V času obnovitvenih del ni mogoče zagotoviti dezinfekcije, zato je do preklica potrebno vodo v prehranske namene predhodno prekuhati. Ker je v tem obdobju vodooskrba zagotovljena preko cisterne manjše prostornine, prosimo za racionalno rabo vode samo za življenjsko nujne namene. …

Obvezno prekuhavanje pitne vode iz vodovodov v upravljanju Občine Cerkno (11. september)

admin Obvestila, Vodooskrba

Upravljavec vodovoda je dolžan zagotavljati skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode. Na sistemih brez priprave oz. dezinfekcije, kjer se pojavlja stalna ali občasna mikrobiološka onesnaženost pitne vode, je edini možen ukrep prekuhavanje vode pred uporabo v prehranske namene. Obveščamo vas, da trajni ukrep obveznega prekuhavanja vode pred uporabo v prehranske namene, do preklica tako še vedno velja na naslednjih vodooskrbnih sistemih v …

Obvestila_vodooskrba_naslovna

Motena vodooskrba – Otalež

admin Obvestila, Vodooskrba

Uporabnike, priključene na vodovod Otalež, obveščamo, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju v torek, 8. septembra, in sredo, 9. septembra 2020, med 7. in 13. uro motena vodooskrba. Po končanih delih očistite mrežice in druge nastavke na pipah ter temeljito izperite hišno vodovodno omrežje. Zahvaljujemo se za razumevanje.

Poročilo o uresničevanju letnega programa športa v občini Cerkno za leto 2019

admin Obvestila

Občina Cerkno uresničuje javni interes v športu tako, da zagotavlja sredstva iz proračuna Občine Cerkno za izvedbo letnega programa športa, spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti. Občina uresničuje javni interes v športu tudi tako, da načrtuje, gradi in vzdržuje javne športne objekte. Občinski svet Občine Cerkno je v letu 2018 sprejel Odlok o postopku in merilih …

Poročilo o izvajanju Lokalnega programa za kulturo v občini Cerkno za leto 2019

admin Obvestila

Predloženo poročilo za leto 2019 je poročilo o realizaciji letnega programa za kulturo v občini. Je nadaljevanje že ustaljenega poročanja o izvajanju štiriletnega Lokalnega programa za kulturo v občini Cerkno za obdobje 2015-2018 (v nadaljevanju kulturni program). Kulturni program, ki ga je Občinski svet Občine Cerkno (v nadaljevanju občina) sprejel dne 4. aprila 2015, je prvi programski dokument občine na …