Obvezno prekuhavanje pitne vode iz vodovodov v upravljanju Občine Cerkno (9. marec)

admin Obvestila, Vodooskrba

Upravljavec vodovoda je dolžan zagotavljati skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode. Na sistemih brez priprave oz. dezinfekcije, kjer se pojavlja stalna ali občasna mikrobiološka onesnaženost pitne vode, je edini možen ukrep prekuhavanje vode pred uporabo v prehranske namene. Obveščamo vas, da trajni ukrep obveznega prekuhavanja vode pred uporabo v prehranske namene, do preklica tako še vedno velja na naslednjih vodooskrbnih sistemih v …

Motena vodooskrba – Zakriž

admin Obvestila, Vodooskrba

Uporabnike priključene na vodovod v Zgornjem Zakrižu obveščamo, da bo zaradi del na vodovodnem omrežju v ponedeljek 8. marca 2021 med 8. in 12. uro motena vodooskrba. Po končanih delih očistite mrežice in druge nastavke na pipah ter temeljito izperite hišno vodovodno omrežje. Zahvaljujemo se za razumevanje.

Motena vodooskrba – Jesenica

admin Obvestila, Vodooskrba

Uporabnike priključene na vodovod v Jesenici obveščamo, da bo zaradi del na vodovodnem omrežju v torek 9. marca 2021 med 8. in 14. uro motena vodooskrba. Po končanih delih očistite mrežice in druge nastavke na pipah ter temeljito izperite hišno vodovodno omrežje. Zahvaljujemo se za razumevanje.

Obvezno prekuhavanje pitne vode – Zakriž

admin Obvestila, Vodooskrba

Uporabnike priključene na javni vodovod ZAKRIŽ obveščamo, da je zaradi okvare dezinfekcijske naprave, potrebno vodo v prehranske namene predhodno prekuhati. Obvestilo velja do preklica. Zahvaljujemo se za razumevanje. NAVODILA ZA PREKUHAVANJE VODE Povzetek priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje RS Potem ko voda zavre, priporočamo, naj vre 3 minute. Zaradi možnosti naknadnega onesnaženja prekuhane vode je najbolje, da ostane v …

Obvestilo lastnikom objektov v naselju Cerkno o obvezni priključitvi na kanalizacijsko omrežje

admin Obvestila

Na podlagi veljavnega državnega Programa odvajanja in čiščenja odpadne vode, Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode in Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Cerkno obveščamo vse lastnike objektov v naselju Cerkno, ki še niso priključeni na javno kanalizacijsko omrežje, da je to potrebno storiti najkasneje do 31. 12. 2021. Zato  …

Motena vodooskrba – Zgornje in Spodnje Jazne

admin Obvestila, Vodooskrba

Uporabnike priključene na vodovod v Zgornjih in Spodnjih Jaznah obveščamo, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju v sredo 24. in v  četrtek 25. februarja 2021 med 8. in 13. uro motena vodooskrba. Po končanih delih očistite mrežice in druge nastavke na pipah ter temeljito izperite hišno vodovodno omrežje. Zahvaljujemo se za razumevanje.