Motena vodooskrba – Trebenče (12. 2. 2024)

Uporabnike v Trebenčah obveščamo, da bo zaradi del na vodovodnem omrežju v ponedeljek 12. februarja 2024 med 9. in 13. uro motena oz. prekinjena vodooskrba. Po končanih delih očistite mrežice in druge nastavke na pipah ter temeljito izperite hišno vodovodno omrežje.

Zahvaljujemo se za razumevanje.

Prekuhavanje vode na sistemih v upravljanju Občine Cerkno (17. 1. 2024)

Ukrep obveznega prekuhavanja vode pred uporabo v prehranske namene do preklica še vedno velja na naslednjih vodooskrbnih sistemih v upravljanju občine: Trebenče, Jesenica, Orehek in Kojca.

Zahvaljujemo se za razumevanje.

NAVODILA
Povzetek priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje RS

Potem ko voda zavre, priporočamo, naj vre 3 minute. Zaradi možnosti naknadnega onesnaženja prekuhane vode je najbolje, da ostane v isti posodi, v kateri smo jo prekuhali. Hranimo jo v hladilniku. Tako pripravljeno jo za pitje uporabljamo 24 ur.

Če je voda motna, moramo pred prekuhavanjem odstraniti večino delcev. To dosežemo z usedanjem in nato filtracijo skozi več plasti čiste, najbolje prelikane tkanine ali skozi čist papirnat filter (pivnik, filter za kavo).

V primeru izrednih razmer, kot so obilno deževje, okvara dezinfekcijske postaje, okvare in dela na omrežju, ipd. se ukrep obveznega prekuhavanja razglasi tudi na sistemih, kjer je urejena priprava vode oz. dezinfekcija, saj se takrat poveča možnost mikrobiološkega onesnaženja.

Prijava sprememb podatkov za NUSZ za leto 2024

Občina Cerkno poziva vse zavezance za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča  – NUSZ, da do 28. februarja 2024 na Občino Cerkno sporočijo spremembe, ki vplivajo na odmero NUSZ v letu 2024.

Spremembe so največkrat povezane s:

– spremembo zavezanca,
– spremembo lastništva po darilnih pogodbah ali sklepu o dedovanju.

Prav tako je potrebno na občino oddati tudi vlogo z dokazili za oprostitev plačila NUSZ za leto 2024.

Spremembo oz. prijavo nam sporočite:

– pisno na naslov Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno, ali
– jo oddate v tajništvu Občine Cerkno.

Obrazec za sporočanje sprememb in Vlogo za oprostitev plačila NUSZ sta dostopna na spletni strani občine Cerkno https://www.cerkno.si ter v tajništvu občine.

Za dodatne informacije ter pojasnila se obrnite na tel. št. 05 37 34 647.

Če zavezanci nastalih sprememb ne boste sporočili, bomo za odmero uporabili podatke, s katerimi razpolaga občina.

Preklic ukrepa prekuhavanja vode – Bukovo

Uporabnike priključene na vodovod Bukovo obveščamo, da je kontrolni vzorec, po odpravi napake na dezinfekcijski napravi, potrdil zdravstveno ustreznost pitne vode, tako da je ni več potrebno prekuhati.

Obvezen ukrep prekuhavanja vode – Bukovo (14. 12. 2023)

Uporabnike priključene na vodovod Bukovo obveščamo, da do preklica zaradi napake na dezinfekcijski napravi velja obvezen prekuhavanja vode v prehranske namene. Zahvaljujemo se za razumevanje.

NAVODILA ZA PREKUHAVANJE VODE

Povzetek priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje RS

Potem ko voda zavre, priporočamo, naj vre 3 minute. Zaradi možnosti naknadnega onesnaženja prekuhane vode je najbolje, da ostane v isti posodi, v kateri smo jo prekuhali. Hranimo jo v hladilniku. Tako pripravljeno jo za pitje uporabljamo 24 ur.

Motena vodooskrba – Lazec (15. 12. 2023)

Uporabnike v Lazcu obveščamo, da bo zaradi del na vodovodnem omrežju v petek 15. decembra 2023 med 9. in 14. uro motena oz. prekinjena vodooskrba. Po končanih delih očistite mrežice in druge nastavke na pipah ter temeljito izperite hišno vodovodno omrežje.

Zahvaljujemo se za razumevanje.

Motena vodooskrba – Kojca (14. 12. 2023)

Uporabnike na Kojci obveščamo, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju v četrtek 14. decembra 2023 med 8. in 11. uro motena oz. prekinjena vodooskrba. Po končanih delih očistite mrežice in druge nastavke na pipah ter temeljito izperite hišno vodovodno omrežje.

Zahvaljujemo se za razumevanje.

Motena vodooskrba – Zgornje Ravne

Uporabnike v Zgornjih Ravnah obveščamo, da bo zaradi del na vodovodnem omrežju v ponedeljek 11. decembra 2023 med 9. in 11. uro motena oz. prekinjena vodooskrba. Po končanih delih očistite mrežice in druge nastavke na pipah ter temeljito izperite hišno vodovodno omrežje.

Zahvaljujemo se za razumevanje.

Zbiranje prijav zaradi škode na stvareh zaradi posledic močnega neurja s plazovi in poplavami od 27. oktobra do 6. novembra 2023

Občina Cerkno obvešča, da bo na podlagi sklepa št. 844-35/2023-14 – DGZR z dne 14. 11. 2023, ki ga  je izdalo Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, do vključno petka, 8. 12. 2023 do 11. ure, zbirala vloge oškodovancev, ki so utrpeli neposredno škodo na stvareh zaradi posledic močnega neurja s plazovi in poplavami.

Vloge nastale škode se oddajajo  na  spodaj priloženih predpisanih obrazcih.

Oškodovance prosimo, da na vlogi navedejo telefonsko številko in priložijo fotografije poškodovanega objekta ozr. zemljišča s katerih bodo razvidne poškodbe in nastala škoda. Vlogo je potrebno tudi lastnoročno podpisati (vlogo se podpiše na dveh mestih).

Oškodovanci lahko škodo prijavite tako, da izpolnite spodaj priložene obrazce, glede na to, katero škodo prijavljate:

Obrazci so na voljo tudi na sedežu Občine Cerkno.

Izpolnjene obrazce lahko:

  • pošljete po elektronski pošti na: obcina@cerkno.si, zadeva: Prijava škode – Neurje november 2023
  • dostavite v tajništvo Občine Cerkno v času uradnih ur ali
  • pošljete po pošti na naslov: Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno, z dopisom »Prijava škode – Neurje julij 2023«.   

Na podlagi prejetih vlog bo škodo ocenjevala občinska Komisija za ocenjevanje škode na stvareh.  Pristojna občinska komisija  ocenjuje škodo na kmetijskih zemljiščih (obrazec 1) in na stavbah/objektih (obrazec 3 – obrazec 5), škodo v gozdovih ocenjuje Zavod za gozdove Slovenije, na vodotokih Direkcija RS za vode, na kulturni dediščini Zavod za varstvo kulturne dediščine, v gospodarstvu Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Občina Cerkno bo prejete vloge predala URSZR, le ta pa pristojnemu ministrstvu v nadaljnje reševanje.

Motena vodooskrba – Zgornje in Spodnje Ravne (23. 11. 2023)

Uporabnike v Zgornjih in Spodnjih Ravnah obveščamo, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju v četrtek 23. novembra 2023 med 8. in 15. uro motena oz. prekinjena vodooskrba. Po končanih delih očistite mrežice in druge nastavke na pipah ter temeljito izperite hišno vodovodno omrežje.
Zahvaljujemo se za razumevanje.