Začasno zaustavljen prevzem kosovnih odpadkov

Komunala Idrija obvešča, da je zaradi težav pri obdelavi kosovnih odpadkov, ki trenutno pestijo Regijski center za ravnanje z odpadki Ljubljana, primorana zaustaviti prevzemanje kosovnih odpadkov. Trajanje omejitve prevzema je predvidevano do 15. oktobra 2023.

V tem obdobju prevzem kosovnih odpadkov v Zbirnih centrih Ljubevč in Cerkno ne bo mogoč. Vse dogovorjene storitve odvoza pa bodo potekale nemoteno in brez sprememb.

Obvestilo o spremembi urnika Zbirnega centra Cerkno

Občina Cerkno obvešča svoje občane, da bo s 1. oktobrom 2023 zbiralnica odpadkov odprta po spremenjenem urniku, in sicer v četrtkih med 12. in 16. uro ter v soboto med 8. in 11. uro.

Motena vodooskrba – Mostaniška cesta, Platiševa ulica

Uporabnike na Mostaniški cesti in Platiševi ulici od stare Ete navzgor obveščamo, da bo zaradi del na vodovodnem omrežju v sredo 13. septembra 2023 med 7. in 15. uro motena oz. prekinjena vodooskrba. Po končanih delih očistite mrežice in druge nastavke na pipah ter temeljito izperite hišno vodovodno omrežje.

Zahvaljujemo se za razumevanje.

Motena vodooskrba – Plužnje (9. 9. 2023)

Uporabnike v Plužnjah obveščamo, da bo zaradi del na vodovodnem omrežju v soboto 9. septembra 2023 med 7. in 12. uro motena oz. prekinjena vodooskrba. Po končanih delih očistite mrežice in druge nastavke na pipah ter temeljito izperite hišno vodovodno omrežje.

Zahvaljujemo se za razumevanje.

Objava poročila o izvajanju letnega programa za šport v letu 2022

Občinski svet Občine Cerkno je v letu 2018 sprejel Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Cerkno (Uradni list RS, št. 23/18 in 51/21). 24. 2. 2022 je bil sprejet Letni program športa v občini Cerkno za leto 2022, v katerem so bila opredeljena področja sofinanciranja. V priponki objavljamo Poročilo o izvajanju Letnega programa športa v občini Cerkno v letu 2022.

Poročilo o o izvajanju letnega programa za šport v letu 2022 (.pdf datoteka)

Objava poročila o izvajanju letnega programa za kulturo v letu 2022

Predloženo poročilo za leto 2022 je poročilo o realizaciji letnega programa za kulturo v občini. Je nadaljevanje že ustaljenega poročanja o izvajanju štiriletnega Lokalnega programa za kulturo v občini Cerkno za obdobje 2015-2018.

Poročilo o o izvajanju letnega programa za kulturo v letu 2022 (.pdf datoteka)


Objava poročila o izvajanju letnega programa za mladino v letu 2022

Predloženo poročilo za leto 2022 je poročilo o realizaciji letnega programa na področju mladine v občini Cerkno. Njegova pravna podlaga je štiriletni Lokalni program za mlade v občini Cerkno za obdobje 2021-2025, ki je tudi podlaga občinskemu svetu za sprejem izvedbenih načrtov v skladu s sprejetim občinskim proračunom.

Poročilo o o izvajanju letnega programa za mladino v letu 2022 (.pdf datoteka)

Preklic ukrepa prekuhavanja vode – Lazec

Uporabnike priključene na vodovod v Lazcu obveščamo, da so laboratorijske preiskave potrdile zdravstveno ustreznost pitne vode, zato je ni več potrebno prekuhati.

Zahvaljujemo se razumevanje.

Preklic ukrepa prekuhavanja vode

Uporabnike priključene na vodovod v Zakojci, Zakrižu, Planini, Otaležu, Plužnjah in Spodnjih Ravnah obveščamo, da so laboratorijske preiskave potrdile zdravstveno ustreznost pitne vode, zato je ni več potrebno prekuhati.

Obvezen ukrep prekuhavanja vode do preklica ostaja v veljavi na vodovodu Lazec.

Zahvaljujemo se razumevanje.

Seznam upravičencev za subvencioniranje stroškov najetih stanovanjskih kreditov

Občina Cerkno na podlagi Pravilnika o subvencioniranju obrestne mere in stroškov najetih stanovanjskih kreditov občanov Občine Cerkno in Javnega razpisa za subvencioniranje obrestne mere in stroškov najetih stanovanjskih kreditov občanov Občine Cerkno v letu 2023, objavlja Seznam upravičencev za subvencioniranje stroškov najetih stanovanjskih kreditov.

Seznam upravičencev za subvencioniranje stroškov najetih stanovanjskih kreditov (.pdf datoteka)