Osnovna šola Cerkno ponovno med dobitniki najvišjih nagrad na področju šolske literarne publicistike v državi

Ob koncu preteklega meseca so pod okriljem Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti v Osrednji knjižnici v Celju potekali 36. Roševi dnevi 2023. Na letošnji prireditvi, ki je potekala pod naslovom »Mi mladi smo kjut«, so bili razglašeni tudi dobitniki nagrad najboljših osnovnošolskih glasil. Strokovna komisija se je letos odločila, da nagradi kar tri osnovnošolska literarna dela, ki so prispela s strani Osnovne šole Cerkno. Med te sodijo: šolsko glasilo »Mlada rast«, ki je v lanskem letu obeležilo visok 60-letni jubilej, publikacija »Haiku Slovenija 2022 – Mesta«, ki je nastala pod okriljem svetovnega natečaja otroške haiku poezije JAL Fundacije na Japonskemter zbirka pravljic »V svetu čarobnih pravljic«, ki so jo vrsto let ustvarjali učenci nižjih razredov. Pod prvi dve publikaciji se kot mentorica in literarna urednica podpisuje učiteljica slovenščine Mojca Lipužič Moravec, likovno podobo glasil pa je zasnovala učiteljica likovne umetnosti Ana Koren. Zelo zanimiva šolska publikacija pravljic pa je nastala pod mentorstvom razredne učiteljice Danijele Vidmar.

Strokovna komisija v sestavi dr. Davida Bedrača, Mihe Mohorja in Tatjane Vidmar je v razpravah o prispelih glasilih upoštevala več kriterijev. Zanimalo jo je, kako poteka delo mentorja v odnosu do učencev, ki sodelujejo v uredniškem odboru. Zapisali so, da je zelo pomembna mentorjeva srčnost in zavzetost, a mora biti zgolj »tihi usmerjevalec«, poglavitni delež pa morajo prevzeti učenci. Pri tem je tudi pomembno, kako je glasilo zasnovano – katere žanre zajema, katere starostne skupine učencev objavljajo v njem. Zelo je zaželeno, da so zastopani pisci vseh razredov, kar pa mora biti na koncu spet prepleteno in zajeto v smiselno celoto. Osrednji kriterij pa je bila seveda kvaliteta objavljenih literarnih besedil, njihova izrazna moč, morebitni presežki, nadgradnje, izvirnost in inovativnost.

V svoji oceni je strokovna komisija zapisala:

Visoko estetsko vrednost gotovo dosegajo tri izdaje OŠ Cerkno, ki jih komisija nagrajuje in izpostavlja kar v kompletu.

HAIKU SLOVENIJA 2022 – MESTA

Prva izdaja med njimi je zbornik haikujev (Haiku Slovenija 2022 – Mesta), s katerim niso le potrdili svoje kontinuirane ustvarjalnosti na zavidanja vredni visoki ravni, temveč so predhodne dosežke še nadgradili, regionalni koncept pa razvili na širše, državno in celo svetovno polje. Zbornik haikujev je namreč nastal kot zbir haikujev, s katerimi so učenci sodelovali na svetovnem natečaju haikujev (World Children´s Haiku Contest). Slednji so sistematično razporejeni v neko organsko in logično celoto, mnogi med njimi pa navdušujejo s svojo ekspresionistično močjo in vitalnostjo izraza. OŠ Cerkno je tako prevzela koordinacijo otroške haiku poezije za vso Slovenijo, kar šolo še dodatno utrjuje pri njeni vlogi in odnosu do kulture.

MLADA RAST ŽE 60 LET

V tem kompletu je tudi Mlada rast že 60 let, glasilo, ki mu ni kaj očitati. Je pestro in vsebinsko zelo bogato ter tudi oblikovalsko zelo premišljeno. Besedila v njem so raznolika, notranja struktura pa temelji na dosledni razporejenosti po razredih. Preseneča žanrska barvitost, zaznavna pa je tudi prava mera mentorskega vložka, ki se nikjer niso vpletali preveč, da se je s tem ohranila primarnost otroškega izraza, po drugi strani pa je čutiti ravno dovolj spodbude pa tudi mentorske ostrine in končne selekcije.

V SVETU ČAROBNIH PRAVLJIC

Tretja publikacija v tem kompletu je zbornik V svetu čarobnih pravljic, ki ga mentorsko podpisuje Danijela Vidmar, gre pa za izbor pravljic, ki so nastajale med učenci 3. in 4. razredov. Pohvalno je, da so dela ustvarjali med poukom, izjemno zanimivo pa je tudi, da so v zbornik zajete pravljice mladih piscev vse od leta 2007. Na takšen način učence učimo tudi določenega potrpljenja, vztrajnosti in zavedanja, da je pisanje lahko tudi dolgotrajen in zahteven proces. Na koncu ne moremo mimo pohvale zagnane mentorice, ki stoji za vsemi naštetimi literarnimi projekti, to je Mojca Lipužič Moravec, ki ji iskreno čestitamo!

Publikacije so dostopne tudi v elektronski obliki:

Mlada rast – 60 let

https://online.anyflip.com/atfdc/ysxg/mobile/

V svetu čarobnih pravljic

https://view.publitas.com/os/pravljice/page/1

HAIKU Slovenija 2022

https://view.publitas.com/os/haiku-brez-dodatnih-robov/page/1

Objava na spletni strani JSKD

https://www.jskd.si/literatura/natecaji_literatura/rosevi_dnevi/2023/uvod_glasila_rosevi_23.htm