Javni razpisi s področja družbenih dejavnosti za leto 2021 – člani komisij, seznam prejemnikov in višina sredstev

admin Javna naročila, razpisi in objave, Javni razpisi, Obvestila

Objavljamo sklepe o začetku postopkov javnih razpisov s področja družbenih in društvenih dejavnosti ter imenovanja strokovnih komisij za odpiranje, oceno in vrednotenje vlog, seznam prejemnikov in višino sredstev, dodeljenih po razpisih s področja družbenih dejavnosti za leto 2021, in sicer: Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih in invalidskih organizacij v občini Cerkno v letu 2021, Javni razpis za sofinanciranje programov, projektov …

logo

STALIŠČA DO PRIPOMB IN PREDLOGOV, PODANIH NA JAVNI RAZGRNITVI DOPOLNJENEGA OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE CERKNO 05

admin Javne razgrnitve, Novice, Obvestila

Občina Cerkno obvešča vse občane in zainteresirano javnost, da je župan s sklepom sprejel stališča do pripomb in predlogov podanih v času javne razgrnitve dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev št. 5 Občinskega prostorskega načrta občine Cerkno in okoljskega poročila (v nadaljevanju SD 05 OPN), ki je potekala v času od 19.04.2021 do vključno 21.05.2021. Sprejeta stališča se upošteva pri pripravi predloga …

Naročanje prevoza vode z gasilskimi cisternami

admin Obvestila, Vodooskrba

Občina Cerkno obvešča vse občane, da lahko proti plačilu naročijo prevoz vode z gasilskimi cisternami za različne namene na sledeč način. V poslovnem času občinske uprave (od ponedeljka do petka v delovnem času občinske uprave) lahko prevoz naročijo na telefonski številki 05 37 34 640, popoldan in čez vikend pa na dežurno telefonsko številko 031 370 444. Ob naročilu naročnik …