Nove cene komunalnih storitev

admin Obvestila

Občinski svet Občine Cerkno je dne 18. 5. 2023 potrdil nove cene komunalnih storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja odpadnih voda, ki so izračunane na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17 in 78/2019) in veljajo od 1. 6. …

Letni program kulture v Občini Cerkno za leto 2023

admin Obvestila

Na podlagi 7. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07, 94/14 in 75/15) ter 9. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07-UPB1 s spremembami) je Občinski svet Občine Cerkno na svoji 7. redni seji dne 18. 5. 2023 sprejel LETNI PROGRAM KULTURE V OBČINI CERKNO ZA LETO 2023.

Javni razpis za dodelitev državnih pomoči ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Cerkno v letu 2023

admin Javna naročila, razpisi in objave, Javni razpisi, Obvestila

Na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Cerkno in Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2023 Občina Cerkno objavlja JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV DRŽAVNIH POMOČI OHRANJANJA IN SPODBUJANJA RAZVOJA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI CERKNO V LETU 2023. Javni razpis 2023 (.pdf) Prijavni obrazec UKREP 1.1 (.docx) Prijavni obrazec UKREP 1.2 (.docx) Prijavni obrazec UKREP 1.3 (.docx) …

Letni program športa v Občini Cerkno za leto 2023

admin Obvestila

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07, 94/14 in 75/15) ter 13. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18-ZNOrg, 82/20 in 3/22-ZDeb) je Občinski svet Občine Cerkno na svoji 7. redni seji dne 18. 5. 2023 sprejel LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI CERKNO ZA LETO 2023.

Motena vodooskrba – Otalež (26. maja 2023)

admin Obvestila, Vodooskrba

Uporabnike priključene na vodovod v Otaležu obveščamo, da bo zaradi del na vodovodnem omrežju v petek 26. maja 2023 med 8. in 12. uro motena oz. prekinjena vodooskrba. Po končanih delih očistite mrežice in druge nastavke na pipah ter temeljito izperite hišno vodovodno omrežje. Zahvaljujemo se za razumevanje.