Uspešna poletna turistična sezona 2021

admin Obvestila

Turizem je med panogami, ki jih je epidemija Covid-19 in z njo povezani ukrepi najbolj prizadela. Zaprtje nastanitvenih kapacitet in turističnih ponudnikov, omejitev gibanja in organiziranja dogodkov ter občutno zmanjšanje mednarodnih potovanj, so glavni razlogi za upad turističnega prometa. Po napovedih naj bi cikel okrevanja turizma do ravni pred korono trajal 5 let, pri čemer pa se bodo spremenili tudi turistični …

Dovoljenje za delno in kratkotrajne popolne zapore državne ceste – Dolenja Trebuša-Želin

admin Obvestila

DRSC je izdala dovoljenje za delno in kratkotrajne popolne zapore državne ceste kot sledi v spodaj opisanih točkah. Delna zapora se dovoli od 16. 1. 2022 od 17.00 do 30. 11. 2022 do 17.00 na cestah: Cesta: G2-102 Odsek: 1037 Dolenja Trebuša – Želin (od km 5,580-5,720) Cesta: G2-102 Odsek: 1037 Dolenja Trebuša – Želin (od km 12,480-13,118) Kratkotrajne popolne zapore …

Obvezno prekuhavanje pitne vode iz vodovodov v upravljanju Občine Cerkno (23. december)

admin Obvestila, Vodooskrba

Upravljavec vodovoda je dolžan zagotavljati skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode. Na sistemih brez priprave oz. dezinfekcije, kjer se pojavlja stalna ali občasna mikrobiološka onesnaženost pitne vode, je edini možen ukrep prekuhavanje vode pred uporabo v prehranske namene. Obveščamo vas, da trajni ukrep obveznega prekuhavanja vode pred uporabo v prehranske namene, do preklica tako še vedno velja na naslednjih vodooskrbnih sistemih v …

Obvestilo o delni zapori ceste Cerkno – Labinje

admin Obvestila

Občina Cerkno obvešča, vse uporabnike o delni zapori javne ceste LC 043081 Cerkno – Labinje in sicer od 14.12.2021 do 22.12.2021 na stacionaži od km 0,550 do km 0,650 zaradi popravila ceste. Občina Cerkno se zahvaljuje za razumevanje.

Javni razpis za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem v Občini Cerkno (od 6. 12. do 27. 12. 2021)

admin Javni razpisi, Obvestila

Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona SZ-1 (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtl, 57/08, 62/10 – ZUJPS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US, 27/17, 59/19, 189/20 – ZFRO in 90/21) in Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni …