Obvezno prekuhavanje pitne vode iz vodovodov v upravljanju občine Cerkno (29. julij)

admin Obvestila, Vodooskrba

Upravljavec vodovoda je dolžan zagotavljati skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode. Na sistemih brez priprave oz. dezinfekcije, kjer se pojavlja stalna ali občasna mikrobiološka onesnaženost pitne vode, je edini možen ukrep prekuhavanje vode pred uporabo v prehranske namene. Obveščamo vas, da trajni ukrep obveznega prekuhavanja vode pred uporabo v prehranske namene, do preklica tako še vedno velja na naslednjih vodooskrbnih sistemih v …

Obvestilo o izdaji odločb NUSZ za leto 2022

admin Obvestila

Zavezance  za  plačilo  nadomestila  za  uporabo stavbnega zemljišča  na  območju  Občine Cerkno obveščamo, da  je  Finančni urad  Nova Gorica izvedel  odmero  za  leto 2022. Datum  odpreme odločb za  fizične in  pravne  osebe (vročene na portal e-Davki)  je 28. 7. 2022. Obveznost iz naslova NUSZ, v primeru, ko se slednja poravna v dveh obrokih,  zapade v plačilo: obrok:  12.09.2022 obrok:  11.11.2022 Obveznost iz …

Poročilo o uresničevanju letnega programa za kulturo v občini Cerkno za leto 2021

admin Javna naročila, razpisi in objave, Javni razpisi, Obvestila

Predloženo poročilo za leto 2021 je poročilo o realizaciji letnega programa za kulturo v občini. Je nadaljevanje že ustaljenega poročanja o izvajanju štiriletnega Lokalnega programa za kulturo v občini Cerkno za obdobje 2015-2018 (v nadaljevanju kulturni program). Kulturni program, ki ga je Občinski svet Občine Cerkno (v nadaljevanju občina) sprejel dne 4. aprila 2015, je prvi programski dokument občine na …

Poročilo o uresničevanju letnega programa športa v občini Cerkno za leto 2021

admin Javna naročila, razpisi in objave, Javni razpisi, Obvestila

Občinski svet Občine Cerkno je v letu 2018 sprejel Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Cerkno (Uradni list RS, št. 23/18 in 51/21). 18. 3. 2021 je bil sprejet Letni program športa v občini Cerkno za leto 2021, v katerem so bila opredeljena področja sofinanciranja. Podrobneje na spodnji povezavi:

Objava rezultatov

admin Javna naročila, razpisi in objave, Javni razpisi, Obvestila

Občina Cerkno na podlagi Pravilnika o subvencioniranju obrestne mere in stroškov  najetih stanovanjskih  kreditov  občanov  Občine Cerkno in Javnega razpisa za subvencioniranje obrestne mere in stroškov najetih stanovanjskih kreditov  občanov  Občine Cerkno v letu 2022 , objavlja Seznam upravičencev za subvencioniranje stroškov najetih stanovanjskih kreditov. Objava rezultatov (.docx datoteka)