Vabilo k sodelovanju v spletni anketi in interaktivnem zemljevidu

V Občini Cerkno bomo zasnovali novo Občinsko celostno prometno strategijo (v nadaljevanju OCPS) s katero bo občina izboljšala načrtovanje prometne infrastrukture ter odprla več prostora za trajnostno mobilnost.

V sklopu priprave OCPS smo za vas pripravili kratko anketo o prometu. Prosimo vas, da si vzamete nekaj minut časa in izpolnite anketni vprašalnik ter s svojimi odgovori pomagate pri opredelitvi glavnih področij ukrepanja v naši občini. Do ankete lahko dostopate preko povezave https://docs.google.com/forms/d/177kDId-KlWuRBiuDwU3TdXpBPzYkHfLqMrk32RSDRsg/edit?ts=665ef1b4 ali preko QR kode na grafiki.

Pripravili smo tudi interaktivni zemljevid na katerem nas opozorite na prometne ureditve, ki so po vašem mnenju dobre ali neustrezne. Vašo izbiro lahko tudi pojasnite s komentarjem in predlagate ukrep. Do zemljevida dostopate na povezavi https://canvis.app/kUkKt0 ali preko QR kode na grafiki.