Javna razgrnitev pobude in elaborata lokacijske preveritve za določitev natančne oblike in velikosti stavbnih zemljišč na posamični poselitvi za EUP KE 06/A216

Občina Cerkno naznanja javno razgrnitev pobude in elaborata lokacijske preveritve za EUP KE 06/A216, ki ju je izdelalo podjetje LOCUS d.o.o., Prvomajska 118d, 5250 Solkan novembra 2021, dopolnjeno marec 2022.

Postopek lokacijske preveritve se nanaša na zemljišče s parcelno številko 324/5, k.o. 2344 Cerkno.

Gradivo bo javno razgrnjeno od 19. 4. 2022 do vključno 4. 5. 2022.

V času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani na naslov Občine (Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno) ali elektronski naslov Občine Cerkno (obcina@cerkno.si v rubriki »Zadeva« navesti ključne besede »LP_02-pripombe«) posredujejo pisne pripombe in predloge k razgrnjenemu elaboratu lokacijske preveritve.

Rok za pripombe in predloge k razgrnjenemu gradivu poteče zadnji dan razgrnitve.

Priloge:

Javno naznanilo o javni razgrnitvi pobude in Elaborata lokacijske preveritve za določitev natančne oblike in velikosti stavbnih zemljišč na posamični poselitvi za EUP KE 06/A216 (.pdf datoteka)

Pobuda za izvedbo postopka lokacijske preveritve (.pdf datoteka)

Občinski prostorski načrt občine Cerkno – lokacijska preveritev za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi (izvorna enota urejanja prostora A 216) – elaborat (.pdf datoteka)