JAVNI POZIV za dodatne člane Stanovanjske zadruge Cerkno za projekt gradnje stanovanj na lokaciji »Stare policije«

Eden od načinov gradnje stanovanj je tudi preko stanovanjske zadruge. Ta združuje zainteresirane investitorje, imetnike bodočih stanovanj. Tovrstni pristop gradnje stanovanj je v Sloveniji po osamosvojitvi še novost, v evropskem prostoru pa je gradnja stanovanj preko stanovanjske zadruge pogosta, saj je v nekaterih državah več kot deset odstotkov stanovanj zgrajenih preko zadrug. Prednost gradnje stanovanj preko stanovanjskih zadrug je med drugim v tem, da zadružniki oblikujejo površino, funkcionalnost in razporeditev prostorov po svojih potrebah, obenem pa z izbiro materialov in tehničnih rešitev, predvsem pa z zbiranjem ponudb in nadzorom vplivajo na (ugodnejšo) ceno za m2 stanovanja.

Tako je tekom leta 2021 Občina Cerkno kot pobudnik začela s postopki ustanavljanja zadruge, pri čemer je občina eden od zadružnikov. Stanovanjska zadruga Cerkno je bila registrirana februarja letos. V naslednji fazi so pred nami aktivnosti, povezane s pridobitvijo še preostalih zadružnikov, finalizacijo projekta stanovanj in vnovična pridobitev gradbenega dovoljenja.

Zadruga ima v tem trenutku manj zadružnikov kot je razpoložljivih stanovanj v projektu izgradnje stanovanjskega bloka na lokaciji »Stare policije«. Zato vabimo s tem pozivom nove zainteresirane člane zadruge, ki bi postali lastniki stanovanj po končani investiciji. Edini pogoj za vstop je plačilna sposobnost zadružnika, to je da je sposoben financirati svojo naložbo v stanovanje s prihranki (in najetim bančnim posojilom).

Stanovanja po projektu so treh velikosti: 40 m2, 61 m2 in 67 m2. Zainteresirane vabimo, da oddate svoje vloge, v katere napišete svoje osnovne podatke: priimek, ime, naslov, EMŠO, kontaktne podatke (e-poštni naslov, telefonska številka) ter priložite svojo izjavo o višini prihrankov in informativni bančni izračun o maksimalni višini posojila, ki ga lahko najamete glede na višino svojega dohodka.

Svoje vloge zainteresirani pošljite najkasneje do 5. 5. 2022 na naslov:
Stanovanjska zadruga Cerkno z. o. o.
Bevkova ulica 9
5282 Cerkno
Pripis: vloga za članstvo v zadrugi

Stanovanjska zadruga Cerkno bo prispele vloge pregledala in povabila zainteresirane bodoče člane na informativni dan, kjer bomo predstavili projekt in se podrobneje pogovorili o izvajanju le tega.

Blaž Makuc
Predsednik upravnega odbora
Stanovanjske zadruge Cerkno