Štetje prometa s posebno napravo

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Idrija in Cerkno je v občini Cerkno z današnjim dnem pričel z izvajanjem štetja prometa s posebno napravo. Trenutno je naprava nameščena na lokaciji droga za javno razsvetljavo na Platiševi ulici pri »stari ETI«. Naprava služi za pridobivanje podatkov o stanju prometa na določenem območju (obojestransko štetje prometa in klasifikacija vozil, …). Rezultati merjenja  bodo upravljavcu občinskih cest (Občinska uprava Občine Cerkno) služili kot pripomoček pri nadaljnjih prometnih ureditvah odločitvah, ki bi lahko prispevale k boljšim prometnim razmeram za vse udeležence.

Vabljeni na animacijske delavnice LAS s Ciljem za pripravo SLR do 2027

Česa si v lokalnem okolju želiš? Imaš ideje, kako izboljšati kakovost življenja na območju občin Cerkno, Idrija in Logatec?

Pridi na animacijske delavnice in nam predstavi potrebe in predloge!

Delavnice bodo izvedene v vseh treh občinah LAS s CILjem:

  • Cerkno, 4. 2023, ob 16. 30, v dvorani Večnamenskega centra Cerkno.
  • Logatec, 19. 4. 2023, ob 16. 30, v sejni sobi občine Logatec.
  • Idrija, 20. 4. 2023, ob 16. 30, v sejni sobi občine Idrija.

Svojo udeležbo na delavnicah nam lahko že prehodno sporočiš na: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYcYOHyTNE-BkQmX4bzPoCkNSMeWMr2jGU8Xf6-780TSSacA/viewform?usp=sf_link

Vabilo (.pdf datoteka)

Ker želimo dobiti čim širši nabor potreb lokalnega okolja, pa vas vabimo tudi k reševanju  anonimne ankete  https://www.1ka.si/a/53adb9df

Veselimo se pobud lokalnega okolja in priložnosti, da preko projektov tudi v tem programskem obdobju povežemo lokalno skupnost, realiziramo ideje in potrebe okolja ter razvijamo področja in vsebine, ki nam bodo v ponos.

Več o LAS s Ciljem na: https://las-sciljem.si/

Vodilni partner LAS s Ciljem, Idrijsko – Cerkljanska razvojna agencija

Občini Idrija in Cerkno ponovno združeni

Že kar nekaj časa so se pojavljale govorice, ki jih danes lahko tudi uradno potrdimo. Občini Idrija in Cerkno bosta po skoraj 30 letih ponovno združeni v eno skupno občino.

Dogovor o združitvi sta oba župana, Tomaž Vencelj in Gašper Uršič, sklenila med predvolilno kampanjo, ko sta se strinjala, da v primeru ponovne izvolitve naredita vse, kar je v njuni moči, da v prihodnje obe občini nastopata skupno pod imenom Občina Idrija-Cerkno, ki je bila v register občin vpisana 31. marca 2023.

Na ta način bo lahko nova, večja občina – vsaj tako župana predvidevata – bolj uspešna pri pridobivanju nepovratnih sredstev, saj bo zaradi svoje nadpovprečne velikosti, pa tudi zaradi šaljivih »medkrajevnih zbadanj«, ki vladajo med prebivalci obeh občin, uvrščena med problemska območja, ki lažje kandidirajo na razpisih.

Zataknilo se je edino pri odločitvi, kdo bo župan novoustanovljene občine. V duhu sodelovanja sta kmalu rešila tudi to dilemo in sprejela dogovor, da si bosta županovanje razdelila. Tomaž Vencelj zelo rad smuča in bi si po kar nekaj letih rad vzel nekaj več časa za ta hobi, zato bo županovanje v jesenskih in zimskih mesecih prevzel Gašper Uršič, ki pa svoja poletja rad preživlja ob morju, tako da bo spomladi in poleti občino vodil Tomaž Vencelj.

Kaj vse to pomeni za občane? Več sledi.

Sooblikuj lokalno okolje in reši anketo!

Morda ste že slišali, da LAS s CILjem že intenzivno pripravlja temeljni razvojni dokument – Strategijo lokalnega razvoja LAS do leta 2027?

V aprilu bomo izvedli tri animacijske delavnice, in sicer v Cerknem, Idriji in Logatcu. Na delavnicah želimo prepoznati ključne potrebe in priložnosti območja, postaviti cilje ter pripraviti Strategijo lokalnega razvoja LAS do leta 2027. O datumih izvedb delavnic vas obvestimo kmalu.

Ker želimo dobiti čim širši nabor potreb lokalnega okolja, pa vas vabimo k reševanju anonimne ankete.

Anketa se nahaja tukaj: https://www.1ka.si/a/53adb9df

Veselimo se vaših pobud in upamo, da jih v čim večji meri tudi realiziramo.

Idrijsko – Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija, vodilni partner LAS s CILjem

Vabilo nevladnim organizacijam Goriške razvojne regije

Lepo vabljeni na ON-LINE srečanje NVO s potencialom oziroma širše nevladnih organizacij Goriške razvojne regije. Z nami bo tudi mag. Tomaž Konrad (EZTS GO) vezano na predstavitev projekta EPK ter odprtega razpisa.

Letos se bomo srečali preko ZOOMa, v sredo 29. 3. 2023 ob 13 uri. Link vam pošljemo dan pred dogodkom.

Program (tudi v prilogi):

12:45 Registracija

13.00 Uvodni nagovor

13.10 Kaj potrebujete od nas v letu 2023?

13.30 Kratka predstavitev izvajanja projekta Evropske prestolnice kulture  Nova Gorica- Gorizia (EPK) 2025 in Predstavitev razpisa za male projekte  GO! 2025 / Small project fund

15:00 Razprava in odgovori na vprašanja udeležencev

15:30 Zaključek

Lepo prosimo, da vašo udeležbo predhodno potrdite kar na ta email (mrezenje@planota.si)

Vabilo (.pdf datoteka)

OŠ CERKNO: Predavanje dr. Sebastjana Kristoviča, Bo moj otrok postal samostojna in odgovorna osebnost?

V petek, 31. marca 2023 OŠ Cerkno ob 17.00 uri vabi na predavanje priznanega predavatelja dr. Sebastjana Kristoviča z naslovom Bo moj otrok postal samostojna in odgovorna osebnost? Predavanje bo potekalo v šolski večnamenski dvorani in je namenjeno staršem, pedagoškemu kadru in lokalni skupnosti.

Nekaj besed o predavanju: Permisivna paradigma v vzgoji in vzgojno-izobraževalnem procesu v središče sveta odraslih (starši, vrtec, šola…) postavlja otroka. Vse se vrti okrog zadovoljevanja njegovih želja in potreb. Posledice so različne in večplastne. Po mnenju dr. Kristoviča, zaradi »vse po meri otroka« in poplavah obšolskih/obvrtčnih dejavnosti, se danes pogosto srečujemo z generacijami zdolgočasenih, naveličanih in iztrošenih otrok ter mladostnikov. Imamo ogromno število otrok, ki so prav zaradi tega in ob tem še zaradi prevelike uporabe zaslonov nervozni, nemirni, nespeči in razdražljivi (hiperaktivnost). Pričujoče predavanje predstavlja odgovore in smernice na trenutno zaskrbljujočo situacijo, v kateri so se znašli tako strokovni delavci, kot tudi starši in predvsem naši otroci ter mladostniki.

Predstavitev predavatelja: Dr. Kristovič je doktoriral s področja logoterapije (Eksistencialna kriza in kriza smisla z vidika logoterapije) na interdisciplinarnem doktorskem študijskem programu. Je direktor Mednarodnega inštituta za psihoterapijo in uporabno psihologijo, v okviru katerega deluje tudi Svetovalno-terapevtski center za družine, pare in posameznike, in profesor na dveh fakultetah: na magistrskem in visokošolskem strokovnem študijskem programu Psihosocialna pomoč in na različnih študijskih programih na Alma Mater Europaea – ECM (visokošolskem strokovnem, magistrskem in doktorskem), kjer je tudi prorektor za študijski proces. Je habilitiran v naziv izrednega profesorja s področja psihologije in avtor treh znanstvenih monografij. Dr. Kristovič ima preko 300 bibliografskih zadetkov in s prispevki redno sodeluje na različnih mednarodnih simpozijih in mednarodnih znanstvenih konferencah ter v različnih radijskih in televizijskih oddajah. Je član uredniškega odbora mednarodne kategorizirane znanstvene revije Journal for ReAttach Therapy and developmental Diversities, član uredniškega odbora nacionalne strokovne/znanstvene revije Tretji dan in član uredniškega odbora mednarodne znanstvene revije Monitor ISH (Revija za humanistične in družbene vede). Obštudijska strast in dejavnost dr. Kristoviča je bil šport v katerem je bil tudi precej uspešen – kategoriziran je bil kot vrhunski športnik (kickbox) in član slovenske reprezentance z dosežki na svetovni ravni, po zaključeni tekmovalni karieri je postal trener mariborskega kluba. Že vrsto let vodi in izvaja ustvarjalno-doživljajske tabore za otroke in mladostnike. Deluje v izobraževanju, kurativi in preventivi v obliki predavanj, seminarjev in svetovanja. Že več let po vsej Sloveniji predava za različne ciljne skupine s področja vzgoje – za profesorje, učitelje, vzgojitelje, starše – in vodi predavanja in seminarje za različne delovne kolektive s področja duševnega zdravja, odnosov in transparentne komunikacije. Deluje tudi na področju psihosocialnega svetovanja (v različnih duševnih stiskah, pri vzgojnih težavah in težavah pri odraščanju, partnerskih odnosih, vedenjskih težavah, soočanju in prebolevanju izgube, prizadetosti, krivdi…) posameznikom in družinam. Dr. Kristovič že več let sodeluje s starši, učitelji in vzgojitelji v obliki individualnih obravnav, predavanj, seminarjev in svetovanja.

Vabilo na predavanja (.pdf datoteka)

Pravilna raba fitofarmacevtskih sredstev (FFS)

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) skupaj z Upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR), Čebelarsko zvezo Slovenije (ČZS) in Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije (KGZS) vsako leto pripravlja aktivnosti obveščanja in ozaveščanja uporabnikov o pravilni rabi fitofarmacevtskih sredstev (FFS). Osnovni namen aktivnosti je informiranje uporabnikov in splošne javnosti glede možnih tveganj, ki jih lahko ima nepravilna raba FFS za zdravje ljudi in okolje, vključno s čebelami ter ostalimi opraševalci, ki so eden izmed osnovnih indikatorjev onesnaženosti v okolju.

Podrobneje na tej povezavi (.pdf datoteka).

Vabilo na predstavitvene delavnice LAS s CILjem za programsko obdobje do 2027

Vodilni partner LAS s CILjem, Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija, vas vabi na predstavitvene delavnice LAS s CILjem za programsko obdobje do 2027, ki bodo potekale na območju vključenih občin Logatec, Idrija in Cerkno. Na delavnicah bodo predstavljeni osnovni principi, pričakovana dodana vrednost pristopa LEADER/CLLD, pogoji za oblikovanje LAS v novem programskem obdobju, priprava Strategije lokalnega razvoja ter možnost črpanja sredstev. Delavnice bodo potekale v sredo, 22. 03. 2023, ob 16.00, preko aplikacije Zoom in četrtek, 23. 03. 2023, ob 16:30, v sejni sobi Občine Logatec. Več informacij najdete v priloženem vabilu.

Prilogi:

Vabilo (.pdf datoteka)
Prijavni obrazec – Zoom meeting – 22. 03. 2023 (.docx datoteka)

V Cerknem se 3. marca začne deseta, jubilejna edicija festivala Deuje babe

Festival Deuje babe od leta 2013 ob mednarodnem dnevu žensk organizira Mladinski center Cerkljanski mladinski alternativni klub (MC C.M.A.K.). Letošnji deseti festival bo s pomočjo umetniških del in dogodkov naslovil vrsto vprašanj, povezanih z nekdanjim in današnjim položajem žensk.

Festival bo v petek, 3. marca, ob 19.30 v Galeriji Stopnišče v Večnamenskem Centru Cerkno odprla razstava ilustratorke Maje Poljanc. Na ogled bo izbor del iz njene knjige Encyclopedia Mythologica Slovenica, prve ilustrirane enciklopedije slovenskih mitoloških bitij. Iz več kot sto ilustracij je avtorica za Deuje babe izbrala upodobitve rojenic, smrti, coprnic, vil, krivopete, krivde, divje jage in drugih mitoloških bitij.

V soboto, 4. marca, ob 19. uri bo Pr’ Gabrijelu v Cerknem sledila koncertna predstava v nastajanju Iz vode na kopno. V njej se avtorici in izvajalki Maja Dekleva Lapajne in Alenka Marinič posvečata občutenju represije, prekarnosti in ujetosti v neoliberalne odnose, po drugi strani pa iskanju prostorov, v katerih se lahko izoblikujejo drugačni, pristnejši odnosi. Gre za nadaljevanje predstave Pod vodo (2017), ob kateri sta umetnici izdali odličen glasbeni album. Glasbeno-gledališkemu dogodku v nastajanju bo sledil pogovor.

V soboto, 4. marca, bo ob 21. uri Pr’ Gabrijelu sledil koncert raperke Fraw Blanka, kirapa o »stranskih učinkih« patriarhata: normah, ki ženskam zapovedujejo prijaznost in nenapadalnost. Fraw Blanka v svojih neposrednih nastopih besni nad nepravičnostjo in lažmi, rekoč: »Ne ga fejkat’!« Odru se ji bosta pridružila sodelavca, raperja Sajskoslav in Gotti.

Festival se bo zaključil na mednarodni dan žensk. V sredo, 8. marca, ob 19. uri bo v Filmskem gledališču Idrija projekcija filma režiserke Laure Poitras Vsa ta lepota in prelivanje krvi o znameniti ameriški fotografinji Nan Goldin, ki od zgodnjih sedemdesetih let 20. stoletja dokumentira intimno življenje prijateljev in umetnikov, vključno z lastnim, ter se tako poklanja ljudem in subkulturam, ki jih družba vse prepogosto stigmatizira. Film govori tudi o aktivističnem delovanju Nan Goldin.

Vsi dogodki razen filmske projekcije v Idriji so brezplačni.

Vabljene_i na 10. festival Deuje babe!

Organizacijska ekipa Deujih bab

Vir fotografije: https://deujebabe.wordpress.com/

Rdeči križ Slovenije vabi na krvodajalsko akcijo (6. marec 2023)

Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Idrija vas vljudno vabi na krvodajalsko akcijo, ki bo potekala v telovadnici OŠ Cerkno v ponedeljek, 6. marca, od 7. do 13. ure.

Prosimo, pokličite in se naročite na darovanje krvi na eno izmed naštetih telefonskih številk: 051 389 270 ali 051 671 147 ali 030 716 796.

Krvodajalcem se zahvaljujemo za odziv, razumevanje ter upoštevanje vseh preventivnih zaščitnih ukrepov.

www.daruj-kri.si