Štetje prometa s posebno napravo

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Idrija in Cerkno je v občini Cerkno z današnjim dnem pričel z izvajanjem štetja prometa s posebno napravo. Trenutno je naprava nameščena na lokaciji droga za javno razsvetljavo na Platiševi ulici pri »stari ETI«. Naprava služi za pridobivanje podatkov o stanju prometa na določenem območju (obojestransko štetje prometa in klasifikacija vozil, …). Rezultati merjenja  bodo upravljavcu občinskih cest (Občinska uprava Občine Cerkno) služili kot pripomoček pri nadaljnjih prometnih ureditvah odločitvah, ki bi lahko prispevale k boljšim prometnim razmeram za vse udeležence.