Poročilo o uresničevanju letnega programa za kulturo v občini Cerkno za leto 2021

Predloženo poročilo za leto 2021 je poročilo o realizaciji letnega programa za kulturo v občini. Je nadaljevanje že ustaljenega poročanja o izvajanju štiriletnega Lokalnega programa za kulturo v občini Cerkno za obdobje 2015-2018 (v nadaljevanju kulturni program). Kulturni program, ki ga je Občinski svet Občine Cerkno (v nadaljevanju občina) sprejel dne 4. aprila 2015, je prvi programski dokument občine na področju kulture, ki podaja okvir prihodnje kulturne politike na lokalnem nivoju saj nekatere dolgoročne usmeritve presegajo štiriletno obdobje.

Podrobneje na spodnji povezavi:

Poročilo o uresničevanju letnega programa za kulturo v občini Cerkno za leto 2021 (.pdf datoteka)