Poročilo o uresničevanju letnega programa športa v občini Cerkno za leto 2021

Občinski svet Občine Cerkno je v letu 2018 sprejel Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Cerkno (Uradni list RS, št. 23/18 in 51/21). 18. 3. 2021 je bil sprejet Letni program športa v občini Cerkno za leto 2021, v katerem so bila opredeljena področja sofinanciranja.

Podrobneje na spodnji povezavi:

Poročilo o uresničevanju letnega programa športa v občini Cerkno za leto 2021 (.pdf datoteka)