Objava rezultatov

Občina Cerkno na podlagi Pravilnika o subvencioniranju obrestne mere in stroškov najetih stanovanjskih kreditov občanov Občine Cerkno in Javnega razpisa za subvencioniranje obrestne mere in stroškov najetih stanovanjskih kreditov občanov Občine Cerkno v letu 2022, objavlja Seznam upravičencev za subvencioniranje stroškov najetih stanovanjskih kreditov.

Priloga:

Objava rezultatov (.docx datoteka)