Vodja Sektorja za zmanjševanje posledic naravnih nesreč Vivoda danes na ogledu v Cerknem

Na obisku v Cerknem se je danes mudil Ervin Vivoda, vodja Sektorja za zmanjševanje posledic naravnih nesreč na Direktoratu za vode, ki sodi v sklop Ministrstva za naravne vire in prostor. V spremstvu župana Gašperja Uršiča ter predstavnikov sektorja za območje Soče na Direktoratu za vode, vodjo Igorjem Podobnikom ter Brankom Košuto, si je ogledal razdejanje, ki ga je neurje povzročilo ob reki Cerknici ter na pritoku Čerinščica.

Župan Gašper Uršič je ocenil, da je bil terenski obisk pomemben za pripravo prvih ocen škode. Za prihodnji teden so že dorekli še en obisk, pri katerem »si bomo lahko že bolj detajlno ogledali teren, predvsem pa se nadejamo sodelovanja pri sanacijskih ukrepih na področju naravnih nesreč«.

Ervin Vivoda je ob obisku ocenil, da je sicer lokalno omejena ujma povzročila »nepopisno veliko škode« na infrastrukturi. V prihodnje bo potekal proces ocenjevanja škode in če bo ta, vključno s škodo v drugih občinah, presegla limit, določen z Zakonom o odpravi posledic državnih nesreč, ki je 0,3 promila prihodkov državnega proračuna (približno 4 milijone evrov za letošnje leto), bo vlada ministrstvu naložila pripravo programa za odpravljanje nastalih posledic, sredstva za sanacijo pa zagotovila v prihodnjih letih.

Ogledal si je trenutne nujne ukrepe za zagotovitev pretočnosti vodotokov in prevoznosti cest, pri katerih pri izvajanju sodelujeta direkciji za vode ter za infrastrukturo skupaj z občino. »V nadaljevanju bodo sledili ocenjevanje nastale neposredne škode in izdelava projektne dokumentacije za sanacijo, ker so poškodbe takega obsega, da brez ustrezne tehnične rešitve del ni mogoče izvesti kar tako.« Dodal je še, da bodo oglede opravili tudi prihodnji teden, še posebej na danes nedostopnem območju Partizanske bolnice Franja.

Na ogledu terena je bil tokrat tudi Igor Spasojevič, vodja javne službe v podjetju Hidrotehnik, ki sanira nastalo škodo po neurju. Povedal je, da pri čiščenju vodotokov od Dolenjih Novakov proti Cerknemu sodeluje 12 delavcev s še petimi bageristi ter osmimi vozniki tovornjakov. Če ne bo dodatnih vremenskih neprilik, ocenjuje, da bi lahko najnujnejša dela za zagotovitev pretočnosti vodotokov opravili v tednu dni.