Približuje se že 21. Evropski teden mobilnosti (ETM)

Spoštovane občanke, občani!

Približuje se že 21. Evropski teden mobilnosti (ETM), ki bo kot vsako leto med 16. in 22. septembrom.

Vabim vas, da skupaj razmislimo, kaj bi lahko naredili za svoje zdravje, okolje in ne nazadnje za lastno denarnico z izboljšanjem svojih potovalnih navad.

Tema letošnjega ETM je »Varčne poti« s katero se želi izpostaviti pomen racionalnejših dnevnih poti. vzamejo več časa in nudijo manj udobja, a obenem zagotavljajo svetlejšo prihodnost za vse nas, predvsem pa naš podmladek.

Želite so-ustvarjati zeleno prihodnost? Bodite vir spremembe in izberite varčnejše poti v času ETM (vsaj dva dni v tednu).

Izberimo torej javni prevoz ali se odločite za eno od oblik aktivne mobilnosti, svoje poti združujte in racionalizirajte ter zagotovite, da v avtomobilu ne bi bili nikoli sami. 

Odločite se za eno od oblik aktivne mobilnosti. Izberite hojo ali kolo, kot sredstvo s katerim se boste pripeljali na delo. Priključite se izzivu Polni zagona (www.polnizagona.si) kolesarimo v službo. Akcija poteka v obliki mesečnega izziva, v okviru katerega zbirate prekolesarjene kilometre na delo

Vsem tistim, ki takšno prakso že izvajate, pa iskrene čestitke.