Objava poročila o izvajanju letnega programa za šport v letu 2022

Občinski svet Občine Cerkno je v letu 2018 sprejel Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Cerkno (Uradni list RS, št. 23/18 in 51/21). 24. 2. 2022 je bil sprejet Letni program športa v občini Cerkno za leto 2022, v katerem so bila opredeljena področja sofinanciranja. V priponki objavljamo Poročilo o izvajanju Letnega programa športa v občini Cerkno v letu 2022.

Poročilo o o izvajanju letnega programa za šport v letu 2022 (.pdf datoteka)