Objava poročila o izvajanju letnega programa za kulturo v letu 2022

Predloženo poročilo za leto 2022 je poročilo o realizaciji letnega programa za kulturo v občini. Je nadaljevanje že ustaljenega poročanja o izvajanju štiriletnega Lokalnega programa za kulturo v občini Cerkno za obdobje 2015-2018.

Poročilo o o izvajanju letnega programa za kulturo v letu 2022 (.pdf datoteka)