Objava poročila o izvajanju letnega programa za mladino v letu 2022

Predloženo poročilo za leto 2022 je poročilo o realizaciji letnega programa na področju mladine v občini Cerkno. Njegova pravna podlaga je štiriletni Lokalni program za mlade v občini Cerkno za obdobje 2021-2025, ki je tudi podlaga občinskemu svetu za sprejem izvedbenih načrtov v skladu s sprejetim občinskim proračunom.

Poročilo o o izvajanju letnega programa za mladino v letu 2022 (.pdf datoteka)