Občina Cerkno

Javni razpis za subvencioniranje obrestne mere in stroškov najetih stanovanjskih kreditov občanov občine Cerkno za leto 2023

Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno, na podlagi 3. in 13. člena Pravilnika o subvencioniranju obrestne mere in stroškov najetih stanovanjskih kreditov občanov Občine Cerkno (Uradni list RS št. 92/21 – v nadaljevanju pravilnik) in Sklepa o začetku postopka ter imenovanju strokovne komisije št. 3527-0001/2023-1 z dne 9. 6. 2023, objavlja javni razpis za subvencioniranje obrestne mere in stroškov najetih stanovanjskih kreditov občanov občine Cerkno za leto 2023.

Javni razpis za subvencioniranje stanovanjskih kreditov občanov 2023 (.pdf datoteka)
Pravilnik o subvencioniranju obrestne mere in stroškov najetih stanovanjskih kreditov v Občini Cerkno (.docx datoteka)
Osnutek pogodbe (.pdf datoteka)
Vloga (.docx datoteka)
Ovojnica (.docx datoteka)