Javni razpis za sofinanciranje izvedbe programov, ki so namenjeni starejšim občanom Občine Cerkno, za leto 2023

Občina Cerkno na podlagi tretjega odstavka 2. člena Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2023 (Uradni list RS, št. 57/23) in 216. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16 in 21/22), objavlja JAVNI RAZPIS za sofinanciranje izvedbe programov, ki so namenjeni starejšim občanom v Občini Cerkno za leto 2023.

Javni razpis – aktivna starost (.pdf datoteka)
Razpisna dokumentacija – aktivna starost (.docx datoteka)
Ovojnica – aktivna starost (.docx datoteka)