Javni razpis za sofinanciranje programov v javnem interesu na področju športa v občini Cerkno v letu 2023

Na podlagi 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18-ZNOrg, 82/2020, in 3/22-ZDeb), 10. člena Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Cerkno (Uradni list RS, št. 23/18) in Letnega programa športa v občini Cerkno za leto 2023, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Cerkno na 7. redni seji dne 18. 5. 2023, Občina Cerkno objavlja JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov v javnem interesu na področju športa v občini Cerkno v letu 2023.

Priloge:

Javni razpis – sofinanciranje na področju športa (.pdf datoteka)
Odlok o športu (.docx datoteka)
Merila in kriteriji (.pdf datoteka)
Letni program športa (.pdf datoteka)
Prijavni obrazec (.docx datoteka)
Osnutek pogodbe (.docx datoteka)
Navodila za izpolnjevanje razpisne dokumentacije (.pdf datoteka)
Ovojnica (.docx datoteka)