Javni razpis za izbor kulturnih dejavnosti, ki jih bo v letu 2023 sofinancirala Občina Cerkno

Na podlagi Pravilnika o izbiri in vrednotenju kulturnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 49/15 in 31/16), Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2023 (Uradni list RS, št. 57/23) in Letnega programa za kulturo Občina Cerkno objavlja Javni razpis za izbor kulturnih dejavnosti, ki jih bo v letu 2023 sofinancirala Občina Cerkno.

Priloge:

Javni razpis – kulturne dejavnosti (.pdf datoteka)
Pravilnik – kulturne dejavnosti (.pdf datoteka)
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izbiri in vrednotenju kulturnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Cerkno (.pdf datoteka)
Predlog pogodbe – kulturne dejavnosti (.pdf datoteka)
Razpisna dokumentacija – kulturne dejavnosti (.pdf datoteka)
Ovojnica – kulturne dejavnosti (.docx datoteka)
Evidenčni list opravljenega prostovoljskega dela – kulturne dejavnosti (.docx datoteka)