Javna razgrnitev predloga sprememb in dopolnitev 08 občinskega prostorskega načrta Občine Cerkno

Občina Cerkno obvešča vse občane in zainteresirano javnost, da javno razgrinja predlog Sprememb in dopolnitev št. 8 Občinskega prostorskega načrta občine Cerkno (v nadaljevanju SD 08 OPN).

Javna razgrnitev bo potekala od vključno petka, 24. 3. 2023, do vključno nedelje, 9. 4. 2023.

Gradivo je objavljeno spodaj.

Morebitna vprašanja vezana na razumevanje gradiva in podajanje pripomb je možno zastaviti v elektronski obliki na elektronski naslov Občine Cerkno (obcina@cerkno.si – v rubriki »Zadeva« navesti ključne besede »Javna razgrnitev SD 08 OPN – vprašanja«). Odgovore na zastavljena vprašanja bo pripravljavec oziroma izdelovalec akta podal v najkrajšem možnem času, ter odgovore objavil na spletni strani Občine Cerkno.

Posameznikom, ki iz upravičenih razlogov ne bodo mogli dostopati do spleta, bomo dodatna pojasnila, v času javne razgrnitve nudili preko telefona in sicer ob sredah od 13. do 17. ure, na telefonski številki 05 373 46 43.

V času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani na naslov Občine (Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno) ali elektronski naslov Občine Cerkno (obcina@cerkno.si v rubriki »Zadeva« navesti ključne besede »Javna razgrnitev SD 08 OPN – pripombe«) posredujejo pisne pripombe in predloge k razgrnjenemu dopolnjenemu osnutku SD 05 OPN Cerkno. Rok za pripombe in predloge k razgrnjenemu gradivu poteče zadnji dan razgrnitve.

Prilogi:

Javno naznanilo (.pdf)
SD08OPN – Predlog (.pdf)