Končno poročilo o prejetih sredstvih v letu 2022 po razpisih s področja družbenih dejavnosti

Končno poročilo o prejetih sredstvih v letu 2022 po razpisih s področja družbenih dejavnosti (.pdf datoteka)