Javna razgrnitev pobude in elaborata lokacijske preveritve za določitev natančne oblike in velikosti stavbnih zemljišč na posamični poselitvi za EUP KE 01/A300

Občina Cerkno naznanja javno razgrnitev pobude in elaborata lokacijske preveritve za EUP KE 01/A300, ki ju je izdelalo podjetje URBI d.o.o., Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana pod številko projekta URBI-2142, julij 2021, dopolnjeno oktober in november 2021.

Postopek lokacijske preveritve se nanaša na zemljišča s parcelnimi številkami 19, 20/1, 20/2, *35/4, 17/9, 13/2, vse k.o. 2337 Bukovo.

Gradivo iz prve točke bo javno razgrnjeno od 24. 1. 2022 do vključno 8. 2. 2022.

V času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani na naslov Občine (Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno) ali elektronski naslov Občine Cerkno (obcina@cerkno.si v rubriki »Zadeva« navesti ključne besede »LP_01-pripombe«) posredujejo pisne pripombe in predloge k razgrnjenemu elaboratu lokacijske preveritve.

Rok za pripombe in predloge k razgrnjenemu gradivu poteče zadnji dan razgrnitve.

Priloge:

Pobuda LP KE01-300 Bukovo (.pdf datoteka)
Elaborat LP Bukovo KE01-A300 (.pdf datoteka)
Naznanilo (.pdf datoteka)