Direktor Direkcije RS za infrastrukturo Tičar ob obisku v Cerknem napovedal zahtevno, kompleksno in dolgotrajno sanacijo poškodovane državne ceste

Danes se je v Cerknem mudil direktor Direkcije RS za infrastrukturo Bojan Tičar. V spremstvu župana Gašperja Uršiča in poveljnika Civilne zaščite Občine Cerkno Stanka Močnika si je ogledal stanje na najbolj prizadetem odseku državne ceste Cerkno–Novaki; najprej škodo, ki jo je neurje z deročo vodo povzročilo prejšnji teden na cestišču od Cerknega proti Logu, nato pa v Dolenjih Novakih še škodo, ki jo je na brežinah ob cesti in na njej v sredo zvečer povzročil vetrolom.

»Vidi se, da je bila ujma obsežna, saj je povzročila zelo veliko škodo, zato se bomo morali temeljito lotiti dela. Najprej s kratkotrajno sanacijo, dolgoročno pa bo treba pripraviti projekte, ki bodo upoštevali današnje vremenske razmere, ki so drugačne, kot so bile v preteklosti. Srečujemo se namreč z vremenskimi pojavi, ki jih do zdaj nismo bili vajeni. Pomenijo enormno večje količine voda, ki povzročajo veliko škodo na infrastrukturi. Stroka se bo s tem v prihodnje morala še več ukvarjati in to upoštevati.« Ocenil je, da bo sanacija zahtevna, kompleksna in dolgotrajna, saj bi bilo najbolj smiselno pripraviti projekt za hkratno sanacijo ceste in vodotoka, kar pomeni sodelovanje dveh direkcij – tako za vode kot za infrastrukturo – ter občine z vsemi strokovnimi službami.

»Želimo si, da bodo projekti potekali sočasno, da bodo kompatibilni, da bo zaporedje tako, kot stroka zahteva in da bo zaključek del tak, da so narejene kakovostne rešitve za ureditev tako ceste kot vodotoka.« Izpostavil je, da uspešno izvajajo protipoplavna dela v Železnikih, ki bodo zagotovo po zaključku lahko primer dobre prakse. Časovnice sanacije v Cerknem zaenkrat ni mogoče določiti, saj je vezana na državne mehanizme, priznava pa, da bodo projektanti imeli težko nalogo. »Mi bomo maksimalno vpeli vse razpoložljive moči, da se k temu strokovno pristopi, je pa vse skupaj odvisno od postopkov, pridobivanja soglasij, konec koncev pa je pomemben tudi denar.«

Župan Gašper Uršič je povedal, da bo občina pri sanaciji povezovalni člen oziroma, kot se je izrazil »kolo pogona«. Meni, da kratkotrajne rešitve niso prave, zato si bodo prizadevali za celovito in kakovostno sanacijo. »Dobro voljo je že zdaj čutiti iz vseh strani. Država se zaveda resnosti situacije. Za naselje Cerkno, tudi če bo projektirano za 500-letne vode, 100-odstotne zaščite ne bomo mogli zagotoviti. Infrastrukturo bo treba planirati na daljši rok in za potrebe, ki nastajajo ne le zdaj, ampak bodo tudi v prihodnosti, npr. ureditev kolesarskih stez itd.« Po tednu dni, kar se v Cerknem vrstijo obiski visokih državnih predstavnikov, je zagotovil, da bodo tudi v prihodnje vztrajno pritiskali na državne vzvode za čimprejšnjo sanacijo. »Primer dobre prakse je, da si občina zagotovi povračilo sredstev pri projektiranjih, da podpiše sporazume pri pristojnem ministrstvu in sama vodi postopek.« Prepričan je, da bi v tem primeru lahko sanacijo precej pospešili.

S Tičarjem si je ogledal tudi plazino in čiščenje dreves s cestišča v Dolenjih Novakih, ki je bilo prizadeto na dolžini dveh kilometrov in pol. Ceste gasilci, ki so vsi tudi sekači z nacionalno poklicno kvalifikacijo, v dveh dneh še niso uspeli toliko usposobiti, da bi bila prevozna. Sprostitev so napovedali za petek, 21. julija. Tudi ko bodo s čiščenjem končali, opozarjajo, da bo cesta uradno še naprej zaprta za ves promet predvsem zaradi poškodb in možnosti padanja kamenja na cestišče na celotnem odseku od Cerknega do gasilskega doma v Novakih.