Brezplačna izobraževanja in svetovanja za dvig digitalnih kompetenc

Pobude in potrebe lokalnega prebivalstva, da si želijo več izobraževanj in usposabljanj za dvig svojih digitalnih kompetenc, so prispevale k pripravi in začetku izvajanja projekta Skupaj za več znanja. Posebna pozornost je v projektu namenjena izboljšanju digitalnih spretnosti prebivalcev območja LAS s CILjem, omogočanju dostopnosti do digitalnih tehnologij, izobraževanj, usposabljanj in strokovne podpore, ki jim bo blizu tako v vsebinskem kot prostorskem smislu.

Nosilec projekta je LAS s CILjem, ostali partnerji pa Občina Cerkno, Občina Idrija, Občina Logatec in Zavod ID20, zavod za inovacije v dediščini. Vsebina projekta je nadgradnja projekta sodelovanja Digitalne rešitve ZA izzive podeželja, ki se je izvajal v letih od 2017 do 2021 na območju vseh treh občin. 

V času od oktobra letos do aprila 2025 bomo na območju občin Cerkno in Idrija, pri čemer se bomo najprej osredotočili na podeželska območja, izvedli 72 usposabljanj z digitalnimi vsebinami. Pri izvedbi se bomo posluževali naše mobilne računalniške učilnice, nekaj potrebne opreme pa bomo še dokupili. Občina Logatec ustrezne računalniške opreme za izvedbo digitalnih izobraževanj nima, zato se je za njihove potrebe nabavilo novo.

Poleg tega bo v vseh treh občinah začela delovati točka za digitalno podporo in svetovanje, poimenovali smo jo Digitalni pomočnik. Enkrat na mesec bo prebivalcem v vsaki občini na razpolago naš strokovnjak za vprašanja na temo uporabe računalnika in drugih digitalnih tehnologij, računalniških programov, pametnih telefonov, spletnih aplikacij itd. V Logatcu bo ta točka delovala v prostorih Knjižnice Logatec, v Idriji v skupnostnem prostoru Pr’ Golitu, v Cerknem pa v prostorih Večnamenskega centra. Prvo tako svetovanje je bilo že izvedeno v Logatcu, v Idriji bo zadnji četrtek v oktobru, v Cerknem pa drugi torek v novembru.

Poleg tega bomo v vseh treh občinah izvedli predavanja, namenjena razumevanju tveganj in groženj v digitalnih okoljih ter družbenih učinkov digitalnih tehnologij, in s tem skušali prispevati k širši digitalni pismenosti prebivalstva.

O izvedbi vseh aktivnosti bomo prebivalce sproti obveščali na spletnih straneh nosilca projekta in občin ter preko množičnih medijev.

Vse aktivnosti bodo za udeležence brezplačne, saj bodo financirane s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, Republike Slovenije in vseh treh občin.

Osnovne informacije o projektu:

  • Partnerji: LAS s CILjem, Občina Cerkno, Občina Idrija, Občina Logatec, ID20, zavod za inovacije v dediščini
  • Celotna vrednost projekta: 59.989,79 EUR, od tega znašajo nepovratna sredstva 49.253,61 EUR
  • Čas izvajanja projekta: julij 2023-maj 2025
  • Cilji projekta: vzpostaviti pogoje za ustvarjanje delovnih mest, izboljšati kakovost življenja na podeželju (novi pristopi za izboljšanje kakovosti življenja na podeželju). 
  • Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl 
  • Povezava na spletno stran PRP https://www.program-podezelja.si/sl/ 

Kontaktna oseba: Mateja Bizjak
Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija
T: 05 37 43 911
E: mateja.bizjak@icra.si
W: icra.si