Javni razpis za izbor programov in projektov ter letovanj za otroke in mladino, ki jih bo v letu 2022 sofinancirala Občina Cerkno

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov ter letovanj za otroke in mladino, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 16/13) in Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2022 (Uradni list RS, št. 207/21), Občina Cerkno objavlja Javni razpis za izbor programov in projektov ter letovanj za otroke in mladino, ki jih bo sofinancirala v letu 2022.

Priloge:

Javni razpis – mladina (.pdf datoteka)
Pravilnik – mladina (.pdf datoteka)
Vzorec pogodbe – mladina (.pdf datoteka)
Prijavni obrazec – mladina (.docx datoteka)
Ovojnica – mladina (.docx datoteka)