Javni razpis za sofinanciranje programov v javnem interesu na področju športa v občini Cerkno v letu 2022

Na podlagi 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18-ZNOrg), 10. člena Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Cerkno (Uradni list RS, št. 23/18 ) in Letnega programa športa v občini Cerkno za leto 2022, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Cerkno na 33. seji dne 24. 2. 2022, Občina Cerkno objavlja Javni razpis za sofinanciranje programov v javnem interesu na področju športa v občini Cerkno v letu 2022.

Priloge:

Javni razpis – sofinanciranje na področju športa (.pdf datoteka)
Odlok o športu (.docx datoteka)
Merila in kriteriji (.pdf datoteka)
Letni program športa (.pdf datoteka)
Prijavni obrazec (.docx datoteka)
Osnutek pogodbe (.pdf datoteka)
Navodila za izpolnjevanje razpisne dokumentacije (.pdf datoteka)
Ovojnica (.docx datoteka)