Geotermalna učna pot

Občina Cerkno ima bogato tradicijo izkoriščanja geotermalne energije. V okviru projekta GRETA je tako vzpostavljena prva geotermalna učna pot v Sloveniji. Geotermalna energija je energija, ki je shranjena v obliki toplote pod trdnim zemeljskim površjem, že od globine 0,8 m pod površjem in globlje. Na njej začnemo s spoznavanjem geotermalne energije na površju in se postopoma spoznamo s pojavom do globine 20, 100 in 2000 m. Spoznamo različne kamnine, ki jih je na različnih globinah prevrtala najgloblja vrtina. Seznanimo se, kako dobro kamnine prevajajo toploto in kako se približno izračuna energija, ki jo iz njih lahko dobimo in kako jo zajamemo.

Podrobneje: Geotermalna učna pot Cerkno

CERKNO GEOTHERMAL EDUCATIONAL TRAIL

The Municipality of Cerkno has a long tradition of exploiting geothermal energy. This is why the first geothermal educational trail in Slovenia was set here, as part of the project GRETA. Geothermal energy is the energy stored in the form of heat under the hard Earth’s surface already at a depth of 0,8 m and then deeper. The educational trail gradually leads us from the Earth’s surface deeper and deeper into the ground, showing us the characteristics of geothermal energy at depths of 20, 100 and finally 2000 m below surface. We get to know different rock types that the deepest borehole penetrated at different depths. We learn how well rocks conduct heat and how to calculate the approximate amount of possible of energy, and how to harness it.

Read more: Cerkno Geothermal Educational trail


Projekt GRETA je sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru programa Interreg Alpine Space 2014-2020.

logotipi_geotermalna_ucna_pot