Nove cene komunalnih storitev

admin Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila

Obveščamo vas, da s 1. julijem 2018 pričnejo veljati nove cene oskrbe  s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Cerkno, ki jih je na svoji 25. redni seji dne 31.5.2018 sprejel Občinski svet Občine Cerkno. Nove cene so objavljene v ceniku na tej spletni strani v rubriki Javni zavodi in službe v podrubrikah:

– Oskrba s pitno vodo: CENIK

– Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske vode: CENIK