Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti in programov društev in organizacij v Občini Cerkno v letu 2023

Občina Cerkno na podlagi Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2023 (Uradni list RS, št. 57/23) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP in 149/22), objavlja JAVNI RAZPIS za sofinanciranje dejavnosti in programov društev in organizacij v Občini Cerkno v letu 2023.

Priloge:

Javni razpis – za sofinanciranje dejavnosti in programov drugih društev v Občini Cerkno v letu 2023 (.pdf datoteka)
Predlog pogodbe (.pdf datoteka)
Prijavni obrazec (.docx datoteka)
Ovojnica (.docx datoteka)