Ukrepi zoper ambrozijo

Od leta 2010 je z Odredbo o ukrepih za zatiranje  škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia (Uradni list RS, št. 63/10; Odredba) določeno, da morajo imetniki zemljišč na katerem raste škodljiva rastlina le-to odstranjevati vključno s koreninami ali odstraniti njihov nadzemni del tako, da se škodljiva rastlina v tej rastni dobi več ne obraste. Prav tako so imetniki dolžni opraviti redna opazovanja zemljišč do konca septembra.

Kot navajajo na spletni strani https://www.gov.si/teme/ambrozija-lat-ambrosia/, je za njeno odstranjevanje na voljo več postopkov:

  • ročno puljenje in  prekopavanje ( v tem primeru  se moramo predhodno zaščiti z rokavicami , v primeru cvetenja pa
  • tudi z ustrezno zaščitno masko);
  • košnja ali mulčenje na višino 2 cm tik pred cvetenjem (kombinirati s prekopavanjem ali ožiganjem in/ali herbicidi);
  • večkratna košnja in vsejavanje trave;
  • površine z večletno vegetacijo kosimo ali ožigamo enkrat letno, preden se vegetacija strne;
  • kombinacija mehanske in kemične ukrepe.

Skladno s 5. členom Odredbe je odstranitev škodljive rastline strošek imetnika zemljišča. Nadzor nad spoštovanjem odredbe izvajajo fitosanitarni inšpektorji RS, ki lahko kot skrajni ukrep nespoštovanja odredbe izrečejo tudi denarno kazen. Prijavo pristojni inšpekciji lahko podate preko povezave https://e-uprava.gov.si/podrocja/drzava-druzba/inspekcijski-postopki/prijava-hrana.html

Kar lahko naredimo sami  je, da če opazimo lokacije z ambrosio, lahko s pomočjo spletnega portala Invazivke:  https://invazivke.si/ vnesemo lokacijo. Rastlino fotografiramo in novo lokacijo vnesemo s pomočjo uporabe aplikacije Invazivke. Tudi če nismo povsem prepričani o vrsti rastline, oddajmo fotografijo, saj le-to pred objavo preverijo strokovnjaki. Spletna aplikacija Invazivke je namreč del javnega elektronskega informacijskega sistema za zbiranje podatkov o invazivnih tujerodnih vrstah. Vključuje namizno, spletno in mobilno aplikacijo, in povezuje več obstoječih informacijskih sistemov, ki že zbirajo podatke o ITV v Sloveniji.

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Idrija in Cerkno