Sklic 4. (korespondenčne) seje Občinskega sveta Občine Cerkno

Številka: 900-003/2023
Datum: 27. 3. 2023

Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/2020) sklicujem

  1. (korespondenčno) sejo Občinskega sveta Občine Cerkno,

ki bo v ponedeljek 27. marca 2023.

Predlagam naslednji dnevni red:

  1. Sklep o začasnem financiranju Občine Cerkno za obdobje 1. 4. 2023 – 30. 6. 2023 (priloga 1.1).

Pregled zapisnika in sklepov 2. redne seje z dne 17. 1. 2023.

Navodilo za glasovanje:
Glasuje se po elektronski pošti na naslov obcina@cerkno.si. Glasuje se tako, da se o predlogih sklepov glasuje ZA ali PROTI. Rok za glasovanje je do srede 29. 3. 2023 do 13h.

Predlog sklepa:
»Občinski svet sprejme sklep o začasnem financiranju Občine Cerkno za obdobje 1. 4. 2023 – 30. 6. 2023.«

Župan:
Gašper Uršič, l. r.

Priloga:

Zapisnik (.pdf datoteka)