S samozaščitnim ravnanjem in zavarovanjem svoje lastnine lahko že sami precej zmanjšate priložnosti za kazniva dejanja – obvestilo za medije

Policisti  PU  Nova Gorica so v obdobju zadnjih dveh mesecev oz. v decembru lanskega leta in januarja 2023 obravnavali več vlomov v stanovanjske hiše na  Severnem Primorskem, predvsem na območju Vipavske doline (občina Ajdovščina in Vipava) in na perifernih območjih na Goriškem. Vlome v stanovanjske hiše in druge objekte storilci pretežno izvršujejo v popoldanskem času oz. takoj ko se stemni (v zgodnjih večernih urah).

Storilci praviloma izkoristijo odsotnost stanovalcev in vlamljajo v tiste hiše  v  katerih  je tema oz. ni videti, da je kdo doma, in sicer tako, da najpogosteje  s  primernim  predmetom (običajno gre za montirno železo oz. večji izvijač)  na  vzvod  vlomijo  okna,  vhodna  ali balkonska vrata.

Oškodovanci storjene vlome običajno prijavljajo Policiji po njihovem prihodu domov, kdaj tudi nekaj ur oz. več dni po dejanski izvršitvi dejanja, kar policistom in kriminalistom otežuje njihovo preiskovanje. Ker so  storilci mobilni in praviloma delujejo  ponoči, na krajih dejanja običajno niso opaženi oz. se ob prijavi dejanja ne nahajajo več na območjih, kjer je bilo dejanje izvršeno. Predmet napada vlomilcev pa je v večini primerov denar in zlatnina.

Običajno vlomilci izbirajo tiste stanovanjske hiše ali stanovanja, kjer je za izvrševanje kaznivega dejanja najmanj ovir in tveganje za njihovo odkritje najmanjše. Pri vlomih je značilno, da se storilci izogibajo stiku z oškodovancem in čas izvršitve izbirajo glede na prisotnost ljudi v objektu. Večina vlomilcev v primeru, da so pri dejanju zasačeni, pobegne. S ciljem odkritja vlomilcev Policija nenehno in intenzivno zbira obvestila, načrtuje in izvaja pogostejše nadzore na območjih, kjer prihaja do gostitve vlomov. Pri dosedanjih uspešno preiskanih kaznivih dejanjih ugotavljamo, da storilci navedenih kaznivih dejanj pogosto ne izhajajo z območja Goriške regije, temveč iz območja drugih delov Slovenije oz. iz tujine. Policisti vse primere vlomov intenzivno preiskujejo in dodatno zbirajo obvestila z namenom izsleditev storilcev teh kaznivih dejanj.

Informacije občanov so v številnih primerih ključne pri izsleditvi storilcev

V primeru zaznanega vloma je za nadaljnjo uspešno preiskavo in predvsem uspešno najdbo storilčevih sledov v notranjosti vlomljenega objekta je zelo pomembno, da oškodovanci notranjosti vlomljenega objekta do prihoda policistov ne spreminjajo (kraj pustijo tak kot je) in po možnosti v prostore objekta ne vstopajo oz. ničesar ne prijemajo ali premikajo zaradi morebitnega poškodovanja ali uničenja sledi, ki bi lahko pripeljale do odkritja storilca kaznivega dejanja se v njem ne zadržujejo.

Samo preiskovanje tovrstnih premoženjskih kaznivih dejanj neposredno po izvršenem dejanju je odvisno tudi od prvih informacij, ki jih Policija pridobi od oškodovancev in posameznikov, ki so bili morebiti priča vlomu neposredno po izvršitvi oz. imajo o vlomih koristne informacije. Zato tudi v prihodnje pozivamo vse, ki so bili priča izvrševanju vlomov ali so na primer opazili na begu vlomilce (storilce), da svoja opažanja in druge koristne informacije nemudoma sporočijo Policiji na znano interventno številko policije 113 ali obvestijo najbližjo policijsko postajo. Pokličejo lahko tudi na brezplačno anonimno telefonsko številko 080 1200, ki posamezniku (klicočemu) zagotavlja popolno anonimnost. Če postanete žrtev kaznivega  dejanja, lahko pomagate pri izsleditvi storilca, če si poskušate zapomniti čimveč podatkov o njem: videz, smer bega, prevozno sredstvo, s katerim se je odpeljal …

Prav tako občane pozivamo, da namenijo več pozornosti morebitnemu zaznavanju  sumljivih  oseb in vozil v stanovanjskih soseskah oz. po vaseh. Vse tovrstne informacije lahko krajani sporočijo policistom najbližje policijske postaje oz. na zgoraj navedene telefonske številke policije.

Zavarujte se pred vlomom v stanovanje ali hišo

S preventivnim ravnanjem in zavarovanjem svoje lastnine lahko že sami precej zmanjšate priložnosti  za izvršitev kaznivih dejanj in se izognete tovrstnim neljubim varnostnim dogodkom (vlomne tatvine v stanovanjske hiše, stanovanja, motorna vozila, poslovne in druge prostore…), zato občane pozivamo, da namenijo več pozornosti samozaščitnemu ravnanju, saj je z nekaterimi enostavnimi ukrepi možno storiti veliko.

Med te ukrepe sodijo gotovo sodijo naslednji:

  • poskrbite, da bo videti, kot da je nekdo vedno doma (naj vam prijatelj ali sosed redno prazni poštni nabiralnik, dviguje rolete; vgradite časovna stikala za samodejno prižiganje luči, odpovejte dostavo časopisov…);
  • tudi med krajšo odsotnostjo je zaželena delna osvetlitev prostorov v hišah, morebiti prižgan TV sprejemnik ali radio, da objekt ne daje videza odsotnosti stanovalcev;
  • doma parkirana vozila zaklenite ter varno shranite dokumente in ključe, tudi rezervne;
  • ustrezni hrambi vrednejših predmetov je potrebno nameniti več pozornosti. Denarnice in gotovina v kuhinjskih omarah, zlatnina v nočnih omaricah, predalnikih itd, so najpogostejša in lahka tarča storilcev.
  • ne puščajte orodja ali drugih priročnih sredstev v okolici hiše;
  • z vidnih mest umaknite vrednejše predmete;
  • ustrezni hrambi vrednejših predmetov je potrebno nameniti več pozornosti. Denarnice  in  gotovina  v  kuhinjskih  omarah, zlatnina v nočnih omaricah, predalnikih itd, so najpogostejša in lahka tarča storilcev.

Več       preventivnih       nasvetov       na       spletu       Policije: https://www.policija.si/index.php/sl/preventiva-/kriminaliteta/8865-vlomilci-in-tatovi-niso-na-dopustu-preventivni-nasveti-policije