Pojasnilo o revizorskem poročilu

Računsko sodišče je v sklopu svojega rednega dela opravljalo revizijo poslovanja naključnih občin. Med njimi je bilo poslovanje Občine Cerkno za leto 2020. Ugotovljene so bile določene postopkovne pomanjkljivosti, ki so bile v času revizije večinoma odpravljene. Pomanjkljivosti niso imele nobenih finančnih posledic.

Ostale nepravilnosti bodo odpravljene v roku določenem s strani računskega sodišča.