Partizanska bolnica Franja do nadaljnjega zaradi posledic neurja zaprta

Neurje je veliko škodo povzročilo tudi v Partizanski bolnici Franja, ki je kot kulturni spomenik državnega pomena vpisana na Unescov poskusni seznam svetovne dediščine in je nosilka Znaka evropske dediščine. Uničene so tri barake, elektrarna, kuhinja, rentgen, še ena je poškodovana, večina je bila poplavljenih, poškodovan je glavni vstop v sotesko.

Stanje na terenu so si takoj po ujmi na terenu ogledali sodelavci Mestnega muzeja Idrija, v katerem upravljajo z območjem. Le dva dni po ujmi se je v Franji mudil državni sekretar na ministrstvu za obrambo Rudi Medved, 18. julija pa tudi ministrica za kulturo dr. Asta Vrečko. Oba sta zagotovila celovito sanacijo in finančno pomoč pristojnih ministrstev.

Franja do nadaljnjega ostaja zaprta, saj bodo morali pristojni v sodelovanju z muzejem in občinama pripraviti sanacijski načrt in določiti potrebne sanacijske ukrepe. Po besedah direktorja Mestnega muzeja Idrija dr. Miha Kosmača pa je letošnja turistična sezona v Franji zaradi velikega obsega škode, ki je ne bo mogoče odpraviti v kratkem času, že izgubljena.