Obvestilo o izdaji odločb NUSZ za leto 2023

Obveščamo vas, da so bile v četrtek 11.05.2023 odpremljene odločbe o odmeri NUSZ za leto 2023 za fizične in pravne osebe (vročene na portal e-Davki).

Obveznost iz naslova NUSZ, v primeru, ko se slednja poravna v dveh obrokih,  zapade v plačilo na sledeči način:

  1. obrok:  26.06.2023
  2. obrok:  25.09.2023

Obveznost iz naslova NUSZ, v primeru, ko se slednja poravna v štirih obrokih,  zapade v plačilo na sledeči način:

  1. obrok: 26.06.2023
  2. obrok: 26.07.2023
  3. obrok: 25.09.2023
  4. obrok: 23.11.2023