Občini Idrija in Cerkno ponovno združeni

Že kar nekaj časa so se pojavljale govorice, ki jih danes lahko tudi uradno potrdimo. Občini Idrija in Cerkno bosta po skoraj 30 letih ponovno združeni v eno skupno občino.

Dogovor o združitvi sta oba župana, Tomaž Vencelj in Gašper Uršič, sklenila med predvolilno kampanjo, ko sta se strinjala, da v primeru ponovne izvolitve naredita vse, kar je v njuni moči, da v prihodnje obe občini nastopata skupno pod imenom Občina Idrija-Cerkno, ki je bila v register občin vpisana 31. marca 2023.

Na ta način bo lahko nova, večja občina – vsaj tako župana predvidevata – bolj uspešna pri pridobivanju nepovratnih sredstev, saj bo zaradi svoje nadpovprečne velikosti, pa tudi zaradi šaljivih »medkrajevnih zbadanj«, ki vladajo med prebivalci obeh občin, uvrščena med problemska območja, ki lažje kandidirajo na razpisih.

Zataknilo se je edino pri odločitvi, kdo bo župan novoustanovljene občine. V duhu sodelovanja sta kmalu rešila tudi to dilemo in sprejela dogovor, da si bosta županovanje razdelila. Tomaž Vencelj zelo rad smuča in bi si po kar nekaj letih rad vzel nekaj več časa za ta hobi, zato bo županovanje v jesenskih in zimskih mesecih prevzel Gašper Uršič, ki pa svoja poletja rad preživlja ob morju, tako da bo spomladi in poleti občino vodil Tomaž Vencelj.

Kaj vse to pomeni za občane? Več sledi.