Namera za sklenitev neposredne pogodbe – parcela 1997-9 ko Otalež

Občina Cerkno na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) – v nadaljevanju ZSPDSLS-1, objavlja Namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo zemljišča s parcelno številko 1997/9 (površina 65 m2), k. o. 2350 Otalež.

Prilogi:

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo zemljišča – s parcelno številko 1997/9 (površina 65 m2), k. o. 2350 Otalež (.pdf datoteka)
Prijava na namero št. 478-0062/2022-6 z dne 25. 10. 2023 (.pdf datoteka)