Namera o sklenitvi neposredne pogodbe najem prostorov v I. nadstropju stavbe na naslovu Trg prekomorskih brigad 1 ter dela skladiščnega prostora v pritličju stavbe Mostaniška cesta 2

Na podlagi 52. in 65. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/1879/18 in 78/23 – ZORR, v nadaljevanju: zakon) ter 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18, v nadaljevanju: uredba) Občina Cerkno objavlja naslednjo

NAMERO o sklenitvi neposredne pogodbe – najem prostorov v I. nadstropju stavbe na naslovu Trg prekomorskih brigad 1, stoječe na zemljišču s parcelno številko 40/5 k. o. 2344 Cerkno, ter dela skladiščnega prostora v pritličju stavbe na naslovu Mostaniška cesta 2, stoječe na zemljišču s parcelno številko 353/2 k. o. 2344 Cerkno.

Namera (.pdf datoteka)