Namera neposredna pogodba – najem kolesarnice v Cerknem

Na podlagi 52. in 65. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18, v nadaljevanju: zakon) ter 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18, v nadaljevanju: uredba) Občina Cerkno objavlja naslednjo NAMERO o sklenitvi neposredne pogodbe – najem brunarice na zemljišču s parcelno številko 40/6 k. o. 2344 Cerkno, in del zemljišča parcelna številka 40/6 k. o. 2344 Cerkno.

Namera neposredna pogodba – najem kolesarnice v Cerknem (.pdf datoteka)