Ministrica za kulturo dr. Asta Vrečko ob obisku Partizanske bolnice Franja napovedala sanacijo, ki utegne biti kompleksnejša kot leta 2007

Ministrica za kulturo dr. Asta Vrečko s sodelavci je danes po četrtkovi ujmi obiskala Cerkljanski muzej in Partizansko bolnico Franja in izpostavila, da sanacija enega najpomembnejših spomenikov kulturne dediščine na Slovenskem ni vprašanje.

Popolnoma uničene so tri barake, ena pa poškodovana. »Z Zavodom za varstvo kulturne dediščine ter s pristojnim muzejem smo se dogovorili, da bomo k sanaciji pristopali celostno skupaj z obema občinama, Idrijo in Cerkno.« Izpostavila je, da je zelo močan odziv najširše javnosti, saj ima Partizanska bolnica Franja za širšo skupnost poseben pomen. Gre namreč za spomenik, ki je sredi najhujše vojne predstavljal upanje in solidarnost. Zato so se na ministrstvu za kulturo takoj odzvali in se skupaj s pristojnimi ministrstvi in vlado zavezali, da bo PB Franja obnovljena po vseh standardih. Že po prvih pregledih strokovnih služb se bojijo, da bo sanacija »obsežna in celo kompleksnejša kot leta 2007«, vendar, kot je poudarila, kadar gre za tako pomemben spomenik, ne sme biti za obnovo nobenih ovir.

Direktor Mestnega muzeja Idrija dr. Miha Kosmač je povedal, da bo velik izziv stabilizacija terena, saj bodo šele potem bodo lahko začeli z nujnimi sanacijskimi ukrepi, pri čemer računajo na pomoč ministrstva za kulturo in Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Najprej jih čaka priprava sanacijskega načrta, na osnovi katerega bodo lahko pripravili časovnico in določili nadaljnje ukrepe. Javnost že obveščajo o nadaljnjem zaprtju spomenika, letošnja sezona pa je po njegovih besedah zagotovo izgubljena.

Poveljnik Civilne zaščite Občine Cerkno Stanko Močnik je povedal, da so bili prvi ukrepi, sprejeti na ravni občine, sanacija oziroma delno čiščenje glavnega zadrževalnika nad spomenikom. Danes je ob njem potekala sečnja dreves, z dvema bagroma bodo poskušali očistiti vsaj del naplavin od skupno 30.000 kubikov materiala, da preprečijo nadaljnjo škodo na objektu in na vodotoku.

Župan Občine Cerkno Gašper Uršič je povedal, da so se z ministrico pogovarjali o možnem naboru ukrepov za sanacijo PB Franja, ob tem pa dodal, da je na občinski ravni prioriteta zagotovitev prevoznosti državne ceste Cerkno–Novaki, ki še ostaja zaprta, ter zagotavljanje pretočnosti vodotoka Cerknica, na katerem trenutno poteka odstranjevanje naplavin.

Direktor MMI Miha Kosmač o zalednih ukrepih in zaprtju Franje (.mp3 datoteka)
Ministrica za kulturo dr. Asta Vrečko (.mp3 datoteka)
Poveljnik CZ Občine Cerkno Stanko Močnik o zaščitnih ukrepih (.mp3 datoteka)
Župan Gašper Uršič o višini škode (.mp3 datoteka)