Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo zemljišča

admin Obvestila

Občina Cerkno na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) – v nadaljevanju ZSPDSLS-1, objavlja Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo zemljišča.

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo zemljišča (.pdf datoteka)