Končno poročilo o prejetih sredstvih po razpisih s področja družbenih dejavnosti 2023

Končno poročilo o prejetih sredstvih po razpisih s področja družbenih dejavnosti 2023 (.pdf datoteka)