Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine

Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno, skladno z 51. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18 in 78/23 – ZORR, v nadaljevanju ZSPDSLS-1), 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 31/18, v nadaljevanju Uredba) in Načrtom ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Cerkno za leto 2023 objavlja Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine.

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine Cesta OF 6, Cerkno (.pdf datoteka)
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine Cesta OF 6, Cerkno – obrazec 1 (.pdf datoteka)
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine Cesta OF 6, Cerkno – obrazec 2 (.pdf datoteka)
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine Cesta OF 6, Cerkno – obrazec 3 (.pdf datoteka)