Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti in programov društev in organizacij v Občini Cerkno v letu 2022

Občina Cerkno na podlagi Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2022 (Uradni list RS, št. 207/21 in 70/22) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16 in 21/22), objavlja Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti in programov društev in organizacij v Občini Cerkno v letu 2022.

Priloge:

Javni razpis – za sofinanciranje dejavnosti in programov drugih društev v Občini Cerkno v letu 2022 (.pdf datoteka)
Predlog pogodbe (.docx datoteka)
Prijavni obrazec (.docx datoteka)
Ovojnica (.docx datoteka)